Hechting

‘Gehechtheid’ is een affectieve band tussen een baby en zijn verzorgers, waardoor hij zich veilig voelt. Een baby weet dat zijn verzorgers er zijn voor hem en dat hij op hen kan vertrouwen. Een baby heeft een veilige gehechtheid nodig om de wereld te kunnen ontdekken en zelfstandig te worden.

  • In de meeste gezinnen is de moeder de eerste figuur aan wie de baby zich hecht. Ook de vader speelt een belangrijke rol. Als een baby vaak wordt verzorgd door anderen, zal hij zich ook aan deze personen hechten. Als een kind naar de opvang gaat, zal het zich hechten aan de begeleider. Een kind kan zich dus aan meerdere personen tegelijk hechten. Toch bestaat meestal een voorkeur voor 1 of 2 personen en zal het kind heel sterk reageren wanneer één van deze personen tijdelijk of permanent wegvalt.
  • Het hechtingsgedrag van een baby is het meest duidelijk als hij bang, moe of ziek is en nood heeft aan troost, zorg en geruststelling.
  • Een kind dat veilig gehecht is, zal de nabijheid van deze vertrouwenspersoon zoeken in een stresserende situatie en van daaruit op ontdekking gaan in zijn omgeving.

 

knuffel met baby
Hechtingsfases

Van het eerste levensjaar tot de schoolleeftijd doorloopt je kind verschillende hechtingsfases met elk hun eigen kenmerken. 

Welke hechtingsfases doorloopt mijn kind