Bijkomende voordelen

Als je recht hebt op een zorgtoeslag, dan heb je mogelijk ook allerlei sociale en fiscale rechten bij andere diensten. Het zijn de diensten zelf die bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en die het recht toekennen.

Ga snel naar

  Tip

  Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten voor een aanvraag of voor bijkomende informatie. Zij beschikken over het resultaat van de evaluatie via uitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ – de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert).

  Automatische voordelen

  De meeste voordelen worden automatisch toegekend, zonder bijkomende aanvraag.

  Ondersteuningstoeslag

  Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

  Vermindering van de onroerende voorheffing

  Belastingvrije som inzake personenbelasting

  Vermindering van de huurprijs van een sociale huurwoning

  Verhoogde tegemoetkoming

  Aan te vragen voordelen

  Sommige voordelen worden niet automatisch toegekend en moet je dus aanvragen.

  Zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden

  Parkeerkaart

  Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

  Kosteloze begeleiderskaart

  European Disability Card (EDC)

  Vlaams zorgkrediet

  Ouderschapsverlof voor kinderen met een beperking

  Bekijk ook binnen specifieke ondersteuningsbehoefte