Bijkomende voordelen

Als je recht hebt op een zorgtoeslag, dan heb je mogelijk ook allerlei sociale en fiscale rechten bij andere diensten. De meeste diensten beschikken over het resultaat van de evaluatie via uitwisseling met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ – de federale overheidsdienst die informatie vanuit verschillende overheidsbronnen integreert en beheert). 

Het zijn de diensten zelf die bepalen of je voldoet aan de voorwaarden en die het recht toekennen.

Ga snel naar

  Tip

  Richt je rechtstreeks tot de betrokken diensten:

  • voor bijkomende informatie over dat recht of voordeel 
  • om een specifieke aanvraag in te dienen 
  • om een voordeel met terugwerkende kracht aan te vragen

   

  Automatische voordelen

  De meeste voordelen worden automatisch toegekend, zonder bijkomende aanvraag.

  Ondersteuningstoeslag

  Sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas

  Vermindering van de onroerende voorheffing als eigenaar

  Belastingvrije som inzake personenbelasting

  Verhoogde tegemoetkoming

  Zorgbudget voor zwaar hulpbehoevenden

  European Disability Card (EDC)

  Aan te vragen voordelen

  Sommige voordelen worden niet automatisch toegekend en moet je dus aanvragen.

  Vermindering van de huurprijs van een sociale huurwoning

  Parkeerkaart

  Belastingvoordelen voor je eigen voertuig

  Kosteloze begeleiderskaart

  Vlaams zorgkrediet

  Ouderschapsverlof voor kinderen met een beperking

  Nationale verminderingskaart voor het openbaar vervoer

  Sociaal internetaanbod

  Beschermde klant watermaatschappij

  Kaart verhoogde tegemoetkoming

  Verhoogd plafond dienstencheques

  Persoonlijke-assistentiebudget

  Vermindering van de onroerende voorheffing als huurder