Voeding en levenswijze

Een gezonde levensstijl voor de bevruchting bevordert de ontwikkeling van de baby. De ontwikkeling van alle belangrijke organen start in het prille begin van de zwangerschap, zelfs vaak vooraleer de vrouw weet dat ze zwanger is. Het kind is net dan heel kwetsbaar.

Ga snel naar

  Voeding

  Een evenwichtige voeding is belangrijk. Lees meer over op onze pagina over de voedingsdriehoek

  Voordelen van een evenwichtige voeding voor de vrouw:

  • bevordert de kans op een vlotte zwangerschap.
  • bevordert een vlot verloop van de bevalling.
  • verhoogt de kans op een goed herstel na de bevalling.

  Voordelen van een evenwichtige voeding voor het kind:

  • bevordert zijn groei en ontwikkeling tijdens de zwangerschap.
  • heeft een positieve invloed op zijn gezondheid na de geboorte. 

  Neem nooit vitaminen op eigen initiatief, maar vraag steeds raad aan een arts of vroedvrouw. Een teveel aan vitaminen is immers schadelijk (vooral vitamine A).
   

  Foliumzuur

  Het is aanbevolen om dagelijks 0,4 mg foliumzuur te nemen vanaf het stoppen met contraceptie tot het einde van de eerste 3 maanden van de zwangerschap.

  Foliumzuur is afzonderlijk te verkrijgen of in een multivitaminepreparaat voor zwangere vrouwen. Foliumzuur kan afzonderlijk worden gekocht onder de vorm van voorverpakt foliumzuur door een fabrikant of een magistrale bereiding van foliumzuur door de apotheker. De apotheker maakt in dit geval de bereiding op basis van een voorschrift van een arts. Een magistrale bereiding is een stuk goedkoper dan voorverpakt foliumzuur.

  Het is een essentiële maatregel om de baby te beschermen tegen aangeboren afwijkingen aan hersenen en ruggenmerg. Foliumzuur zorgt voor bloedaanmaak en bevordert de ontwikkeling van het centraal zenuwstelsel van het kind. Bij verhoogd risico op een open ruggetje zal de arts tot 4 mg per dag voorschrijven.

  Vraag raad aan een arts, vroedvrouw of apotheker.

  Levenswijze

  Een gezonde levensstijl voor de bevruchting bevordert de ontwikkeling van de baby. De ontwikkeling van alle belangrijke organen start in het prille begin van de zwangerschap, zelfs vaak vooraleer de vrouw weet dat ze zwanger is. Het kind is net dan heel kwetsbaar.

  Tips voor ouder(s)

  • Kies voor gezonde leefgewoonten en een evenwichtige voeding.
  • Neem voldoende lichaamsbeweging en beperk het sedentair gedrag (zittende bezigheid). 
  • Vermijd (passief) roken en het gebruik van alcohol en drugs. Dit vermindert de vruchtbaarheid. Bovendien kunnen schadelijke bestanddelen ernstige gevolgen hebben voor de ontwikkeling en de gezondheid van het kind.

  Tips voor de toekomstige mama

  • Vraag advies aan de bedrijfsarts of huisarts als men in contact komt met giftige stoffen op het werk.
  • Gebruik geen geneesmiddelen, vitaminen of homeopathische middelen zonder advies van een arts of vroedvrouw. Dit geldt ook als je wegens gezondheidsproblemen geneesmiddelen moet innemen. De precieze invloed op een ongeboren kind is niet van elk geneesmiddel gekend.
  • Zorg voor een evenwichtig en rustig levensritme. Ziekte, stress, onvoldoende nachtrust, ... kunnen de menstruatiecyclus in de war sturen en het ontstaan van de zwangerschap bemoeilijken.

  Hormoonverstoorders

  Deze schadelijke stoffen zitten in allerlei dagdagelijkse producten (zoals tandpasta, kleding, shampoo, deodorant, voeding, speelgoed, elektronica, luchtverfrissers, haarspray,…). Kortom, in producten die niet meer uit ons leven weg te denken zijn. Ze beïnvloeden, zelfs bij kleine hoeveelheden, de groei en ontwikkeling van je baby. Als je zwanger wilt raken of bent, is het aanbevolen om blootstelling aan hormoonverstoorders zoveel mogelijk te beperken. Hoe je dit kan doen, lees je in deze brochure.

  Hormoonverstorende stoffen (Gezinsbond)

  Cytomegalovirus (CMV)

  Cytomegalie is een virusziekte die ontstaat door nauw contact met afscheidingen van een besmet persoon (bv. bloed, speeksel, urine, tranen, vaginale secretie, sperma, …). Volwassenen worden meestal besmet door intensief contact met een besmet kind. Vooral op plaatsen waar kleine kinderen samen leven en spelen (kinderopvang, kleuterklassen, ...) is er een sterke verspreiding en overdracht van het virus.

  Een kind dat op jonge leeftijd besmet wordt is zelf niet ziek maar is wel een onopgemerkte verspreider van het virus. Personen met een kinderwens moeten de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij contact met lichaamsvochten van kinderen. Vooral contact met speeksel en urine van jonge kinderen moet zoveel mogelijk vermeden worden. Jonge mama’s, die reeds 1 of meerdere kinderen hebben, zullen extra voorzichtig moeten zijn.

  Gevaarlijk voor zwangere vrouwen en hun kind

  Bij infectie tijdens de zwangerschap, bestaat er een kans dat het ongeboren kind op zijn beurt wordt besmet. Voor de meeste kinderen heeft de infectie geen gevolgen. Soms kunnen gehoor- of gezichtsstoornissen, groeivertraging, mentale achterstand of diverse neurologische problemen optreden.

  Personen met een kinderwens kunnen nooit met zekerheid vermijden dat ze het virus opdoen net voor of tijdens de zwangerschap, maar ze kunnen wel een aantal maatregelen nemen die het risico op besmetting verlagen.

  Preventiemaatregelen thuis en bij sociale contacten met jonge kinderen tot 6 jaar, in het bijzonder 1 tot 2 jarigen:

  • Was de handen zorgvuldig met water en zeep of ontsmet ze met handalcohol na contact met speeksel of urine (na verluieren, verzorgen van het kind, schoonmaken van het potje, contact met vuile was van kleine kinderen, ...) of draag beschermende handschoenen.
  • Geef jonge kinderen geen kusjes op de mond. Een kusje op het hoofd of een knuffel geven kan wel.
  • Neem geen gebruikte fopspeen in de mond.
  • Neem geen door het kind gebruikt eetgerei in de mond (bv. lepel aflikken, uit zelfde beker drinken, ...). Neem voor elk kind afzonderlijk eetgerei.
  • Reinig geregeld speelgoed, werkbladen en andere oppervlakken die in contact komen met lichaamsvocht van jonge kinderen.

  Bijkomende preventiemaatregelen (naast die voor de thuissituatie):

  • Volg strikte handhygiëne en andere hygiënische maatregelen.
  • Gebruik wegwerphanddoekjes.
  • Draag geen ringen, armbanden, uurwerken en kunstnagels.
  • Maak werkoppervlakken (verzorgingskussen, werkoppervlak keuken, ...) regelmatig schoon.

  Heb je recent een CMV-infectie doorgemaakt en heb je een kinderwens? Bespreek dit met je arts.

  Preventieve maatregelen gelden ook voor de partner. Het virus kan immers via kussen of vrijen doorgegeven worden aan elkaar.

  Kinderen besmet met het CMV-virus mogen naar de opvang komen.