Adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures.

Coronamaatregelen

Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen proberen wij het mogelijke te doen vanop afstand.
Het kan echter wel zijn dat sommige procedurestappen wat langer zullen duren dan normaal.

Wij blijven bereikbaar per e-mail en op ons gebruikelijke telefoonnummer 02 533 14 76/77. Indien u ons een document wenst te bezorgen, vragen wij u om dit zoveel mogelijk digitaal te doen naar adoptie@kindengezin.be.
 
Alvast bedankt voor het begrip. 
Het Vlaams Centrum voor Adoptie

Afstammingscentrum

Geadopteerden, metissen, donorkinderen, andere personen met vragen naar herkomst en hun familieleden kunnen vanaf 1 april 2021 terecht bij één centraal aanspreekpunt voor vragen over hun afstamming of herkomst. Dit aanspreekpunt is het Afstammingscentrum. Het Afstammingscentrum werkt onafhankelijk en begeleidt iedereen met vragen over hun herkomst, zoals bijvoorbeeld inzage in een adoptiedossier of een zoektocht naar de biologische ouders.

Bij het Afstammingscentrum kan de persoon met vragen naar diens herkomst één traject lopen. Er zal met de aanvrager bekeken worden op welke manier de dossierinzage, de begeleiding en/of de zoektocht naar afstamming het best kan gebeuren. Het hele traject kan integraal worden opgenomen door het Afstammingscentrum zelf, maar wie dit verkiest kan ook nog steeds terecht bij het Vlaams Centrum voor Adoptie of bij één van de adoptiediensten voor een dossierinzage.

Het Afstammingscentrum biedt de nodige psychosociale ondersteuning en behartigt de belangen van kinderen, adolescenten en volwassenen, die om welke reden dan ook geen zicht hebben op hun afstamming. Daarnaast zal het Afstammingscentrum ook verdere expertise in afstammingskwesties uitbouwen en daar op ruimere schaal rond informeren en sensibiliseren.

Meer informatie over de werking van het afstammingscentrum vind je op www.afstammingscentrum.be.

Het Covid-19 virus maakt het momenteel onmogelijk om de medewerkers van het afstammingscentrum in levende lijve te ontmoeten. Je kan hen wel bereiken via e-mail op info@afstammingscentrum.be, of telefonisch op 09/277.04.43 (ma, di, woe en do, telkens van 14u tot 17u).

Het team van het afstammingscentrum bestaat uit volgende medewerkers:

Ankie Vandekerckhove, coördinator

Joyce Bex, Katrien Govaert en Benoït Vermeerbergen, trajectbegeleiders bij zoektochten naar herkomst


Kan ik een (minderjarige) vluchteling of een kind uit een oorlogsgebied adopteren?

Een overzicht van alle adressen over adoptie.