Adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures.

Oprichting afstammingscentrum en DNA-databank

Het expertenpanel ‘gedwongen adopties’ adviseerde werk te maken van een DNA-databank met daaraan gekoppeld een professionele begeleiding voor wie op zoek is naar zijn/haar biologische ouders of donor.
De werkgroep ‘Afstamming’ onderzocht hoe een afstammingscentrum, inclusief DNA-databank, operationeel vorm kan krijgen. 

Kan ik een (minderjarige) vluchteling of een kind uit een oorlogsgebied adopteren?

Een overzicht van alle adressen over adoptie.