Adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures.

Coronamaatregelen

Door de coronacrisis en de strenge maatregelen proberen wij het mogelijke te doen vanop afstand. Het kan echter wel zijn dat sommige procedurestappen langer zullen duren dan normaal.

Infosessies en voorbereidingen kunnen niet doorgaan. De gesprekken voor het maatschappelijk onderzoek staan on hold. Ook de rechtbanken nemen maatregelen, maar deze kunnen verschillen per arrondissement. Indien je hierover meer info wenst, kan je best contact opnemen met de griffie van de familierechtbank van het arrondissement waarin je woont.

Wij blijven bereikbaar per e-mail en op ons gebruikelijke telefoonnummer 02 533 14 76/77. Indien u ons een document wenst te bezorgen, vragen wij u om dit zoveel mogelijk digitaal te doen naar adoptie@kindengezin.be.
 
Alvast bedankt voor het begrip. 
Het Vlaams Centrum voor Adoptie

Oprichting afstammingscentrum en DNA-databank

Het expertenpanel ‘gedwongen adopties’ adviseerde werk te maken van een DNA-databank met daaraan gekoppeld een professionele begeleiding voor wie op zoek is naar zijn/haar biologische ouders of donor.
De werkgroep ‘Afstamming’ onderzocht hoe een afstammingscentrum, inclusief DNA-databank, operationeel vorm kan krijgen. 

Kan ik een (minderjarige) vluchteling of een kind uit een oorlogsgebied adopteren?

Een overzicht van alle adressen over adoptie.