Adoptie

Het Vlaams Centrum voor Adoptie maakt je graag wegwijs in de verschillende adoptieprocedures.

Coronamaatregelen

Door de coronacrisis en de bijhorende maatregelen proberen wij het mogelijke te doen vanop afstand.
Het kan echter wel zijn dat sommige procedurestappen wat langer zullen duren dan normaal.

Wij blijven bereikbaar per e-mail en op ons gebruikelijke telefoonnummer 02 533 14 76/77. Indien u ons een document wenst te bezorgen, vragen wij u om dit zoveel mogelijk digitaal te doen naar adoptie@kindengezin.be.
 
Alvast bedankt voor het begrip. 
Het Vlaams Centrum voor Adoptie

Oprichting afstammingscentrum en DNA-databank

Het expertenpanel ‘gedwongen adopties’ adviseerde werk te maken van een DNA-databank met daaraan gekoppeld een professionele begeleiding voor wie op zoek is naar zijn/haar biologische ouders of donor.
De werkgroep ‘Afstamming’ onderzocht hoe een afstammingscentrum, inclusief DNA-databank, operationeel vorm kan krijgen. 

Kan ik een (minderjarige) vluchteling of een kind uit een oorlogsgebied adopteren?

Een overzicht van alle adressen over adoptie.