België

Wie kan adopteren? 
Je moet minimum 25 jaar oud zijn en minstens 15 jaar ouder zijn dan het te adopteren kind; 

Als je als koppel wil adopteren moet je: 
 • ofwel gehuwd zijn
 • ofwel gewettigd samenwonen 
 • ofwel minstens 3 jaar op affectieve wijze samenwonen 
Alleenstaande mannen of vrouwen kunnen adopteren. Geboorteouders die afstand doen van hun kind kunnen aangeven in welk soort gezin hun kind terecht komt. Veel geboorteouders beslissen tot afstand onder andere omdat ze alleenstaande zijn. Hierdoor hebben zij vaak bezwaar tegen een adoptie door een alleenstaande. De wachttijd voor alleenstaanden kan dus oplopen. 

Holebikoppels kunnen ook adopteren. 

De adoptiedienst kan enkel bemiddelen voor kandidaat-adoptieouders die geschikt verklaard zijn door de familierechtbank. 

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
Kinderen kunnen in België enkel geadopteerd worden als de geboorteouders hun toestemming geven. Deze toestemming kan ten vroegste 2 maanden na de geboorte gegeven worden. 

Vanaf 12 jaar moet het kind zelf ook zijn/haar toestemming geven. 

Bij de definitieve plaatsing van de kinderen in het adoptiegezin zijn ze meestal tussen 0 en 1 jaar. De herkomst van de kinderen is zeer verscheiden. De adoptiekinderen zijn geboren in België, maar kunnen van verschillende nationaliteit en/of origine zijn. 

De redenen om te kiezen voor afstand zijn net zo uiteenlopend als dat er ouders zijn: 
 • Leeftijd van de geboorteouder(s) (te jong of te oud voor een baby) 
 • Cultuur (schande van ongehuwd zwanger te zijn) 
 • Levenssituatie (geen verblijfsrecht, dakloos, …) 
 • Verbroken relatie tussen de ouders 
 • Zwangerschap na verkrachting of incest 
 • Gezinssamenstelling (een bijkomend kind niet meer aankunnen) 
 • … 
Procedure 
 • Geschiktheidsvonnis van de familierechtbank. 
 • Intake bij de adoptiedienst. 
 • Bemiddelingsovereenkomst met de adoptiedienst. 
 • Specifiek team van de adoptiedienst begeleidt geboorteouders die nadenken over het afstand doen van hun kind. 
 • Na de bevalling zijn er twee mogelijkheden (afhankelijk van de wens van de geboortemoeder): 
  • Kind wordt geplaatst in een pleeggezin tot de definitieve toestemming; 
  • Kind wordt geplaatst in het toekomstig adoptiegezin in afwachting van de definitieve toestemming als een soort pleegplaatsing; dit betekent dat deze plaatsing nog niet definitief is en de geboorteouder(s) kunnen beslissen om toch niet door te gaan met de adoptie. 
 • Kind wordt toegewezen aan een adoptiegezin op de wachtlijst door het multidisciplinair team. Hierbij wordt rekening gehouden met de noden van het kind en de wensen van de geboorteouder(s). 
 • Kandidaat-adoptieouders worden uitgenodigd op de dienst om de informatie over het toegewezen kind te krijgen. 
 • Kind wordt geplaatst bij het adoptiegezin. 
 • Kandidaat-adoptieouders dienen een verzoekschrift in bij de familierechtbank om de adoptie uit te spreken.
 • Familierechtbank spreekt adoptie uit na eventueel bijkomende adviezen/onderzoeken. 
De adoptiedienst biedt nazorg aan via huisbezoeken en groepsmomenten. 

Kostprijs 
De kostprijs wordt bepaald door de vergunde adoptiedienst, Adoptiehuis. De bemiddeling bedraagt 7500 euro (notariskosten, werking van de dienst, medische kosten van het kind, nazorg, …).

Kosten

 

Opening dossier en onderzoek bemiddelbaarheid

1000 euro

 

Ondertekening bemiddelingsovereenkomst

2000 euro

Plaatsing adoptiekind

2000 euro

Indiening verzoekschrift en nazorg

2500 euro

Totale kosten

7500 euro


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren 

2010

35

2011

25

2012

30

2013

26

2014

23

2015

22

2016

24

2017

29

2018

20