Bulgarije - FIAC-Horizon

Motivatie voorlopige goedkeuring op 17 september 2015
 • Bulgarije heeft het verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie van Den Haag geratificeerd op 15 mei 2002 en het trad in werking op 01 september 2002.
 • De wetgeving van Bulgarije is duidelijk en transparant.
 • Het ministerie van Justitie in Bulgarije treedt op als centrale autoriteit en houdt de verschillende registers (adoptabele kinderen, binnenlandse kandidaat-adoptieouders en buitenlandse kandidaat-adoptieouders) bij. 
 • Er wordt telkens eerst gezocht naar binnenlandse adoptieouders vooraleer buitenlandse adoptie wordt overwogen: kinderen moeten minstens 6 maanden opgenomen zijn in het regionaal register en minstens 3 binnenlandse kandidaat-adoptieouders moeten het kind geweigerd hebben.
 • FIAC-Horizon werkt samen met een door het ministerie van Justitie erkende dienst.
 • Alle betalingen door kandidaat-adoptieouders gebeuren via de adoptiedienst en zijn zeer transparant.

Wie kan adopteren?
 • Alleenstaande vrouwen en heteroseksuele gehuwde koppels.
 • Er kan een leeftijdsverschil zijn van maximaal 50 jaar. Bij gehuwde koppels mag het leeftijdsverschil maximaal 50 jaar zijn tussen het kind en de jongste van het koppel en maximaal 55 jaar tussen het kind en de oudste van het koppel.
 • Holebikoppels kunnen niet adopteren uit Bulgarije

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
 • Kinderen waarvan de ouders of de voogd toestemming hebben gegeven.
 • Kinderen waarvan de ouders uit de ouderlijke macht gezet zijn.
Kinderen komen pas in aanmerking voor een interlandelijke adoptie als er geen gezinnen gevonden worden in Bulgarije zelf (d.w.z. als er drie gezinnen in Bulgarije de adoptie van het kind geweigerd hebben). 

De kinderen zijn minimaal 1 jaar, maar een groot deel van de kinderen zijn ouder dan 7 en/of hebben specifieke ontwikkelings-of gezondheidsproblemen. De wachttijd voor gezonde kinderen is afhankelijk van de leeftijd van het kind en wordt als volgt ingeschat door de adoptiedienst: 
 • Van 0 – 3 jaar: wachttijden tot 3 à 4 jaar
 • Van 3 – 5 jaar: wachttijd 2 – 3 jaar
 • Van 5 – 7 jaar: wachttijd 2 jaar
 • Van 7 tot 9 jaar: wachttijd 1 jaar
 • Na 9 jaar: wachttijd, enkele maanden

Kostprijs 
Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in Bulgarije met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. 
Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3029,74 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

Nog onbekend

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + 2 extra nazorgrapporten)

630 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

1000 euro

Totaal kosten in België

4659,74 euro


Kosten in Bulgarije

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

2000 euro

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

5000 euro

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

1000 euro

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

/

Donaties, projectbijdragen, …

/

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

/

Totaal kosten in Bulgarije

8000 euro