Chili (Mi Casa) - FIAC-Horizon

Motivatie voorlopige goedkeuring op 24 mei 2016

  • Chili is toegetreden tot het Haags Adoptieverdrag. De voorwaarden die door de wetgeving van Chili worden gesteld, komen overeen met de voorwaarden in het Belgisch Burgerlijk Wetboek.
  • De adoptabiliteit wordt zowel juridisch als sociaalpsychologisch gegarandeerd.
  • Het principe van subsidiariteit wordt nageleefd door de te volgen procedure in Chili.
  • De toepasselijk wetgeving wordt nagekomen en er wordt gehandeld in het belang van het kind a.d.h.v. een professionele matching door Mi Casa.

Wie kan adopteren?

  • Kandidaat-adoptieouders tussen 25 en 60 jaar. Het leeftijdsverschil tussen adoptant en geadopteerd moet minimaal 20 jaar zijn. De rechter kan maximaal 5 jaar afwijken van deze leeftijdsgrenzen.
  • Enkel heterokoppels die minimaal 2 jaar gehuwd zijn, kunnen adopteren. Alleenstaanden kunnen niet adopteren.
  • Kandidaat-adoptieouders moeten fysiek, mentaal en moreel geschikt verklaard zijn door de adoptiedienst.
  • Aangezien de kinderen uit Chili al ouder zijn, verwacht de Chileense overheid dat de kandidaat-adoptieouders noties hebben van het Spaans.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?

De kinderen die in aanmerking komen voor interlandelijke adoptie, zijn voornamelijk kinderen uit sociaal-economisch achtergestelde gezinnen. Het gaat vaak om oudere kinderen: kinderen tot 7 jaar kunnen binnenlandse geplaatst worden.

Interlandelijke adoptie is enkel mogelijk als er geen Chileense gezinnen noch buitenlandse gezinnen met een permanente verblijfplaats in Chili gevonden worden.


Kostprijs

Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie uit Chili met zich meebrengt. Reis-en verblijfskosten zij hierin niet inbegrepen (8 à 10 weken).

Aangezien he gaat om een kanaal in proeffase, kunnen deze bedragen in de praktijk no wijzigen. Definitieve kostprijzen kunnen pas vastgelegd worden na de ervaring in de proefdossiers.


Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst    
3.000 euro
Opmaak ouderdossier (samenstelling, verzending, legalisaties, vertaling)
2.100 euro
Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken)
511,60 euro
Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning,...)
1.000 euro
Totaal kosten in België
6.611,60 euroKosten in Chili

Contactpersoon
1.350 USD
Begeleiding ter plaatse  1000 à 1400 USD
Kosten Mi Casa (zorg en opvang kind, donaties, projectbijdragen, ...)

4.000 euro

(4.200 bij sibling)

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, ...)
100 euro
Totaal kosten in Chili
6.450 à 7.050 euro