China - Ray of Hope

Wie kan adopteren? 
 • Kandidaat-adoptieouders zijn tussen 30-55 jaar oud 
 • Alleenstaande heteroseksuele vrouwen kunnen ook adopteren als ze openstaan voor een kindje met een ernstig medisch probleem. 
 • Heteroseksuele koppels met een stabiele gehuwde relatie. Bij een eerste huwelijk moet je 2 jaar gehuwd zijn. In het geval dat het om een tweede of derde huwelijk gaat (je mag niet meer dan 2 vorige huwelijken achter de rug hebben), moet je 5 jaar gehuwd zijn. 
 • De kandidaat-adoptieouders mogen niet aan volgende ziektes lijden: 
  • Een mentale handicap 
  • HIV positief zijn of een infectieziekte die actief besmettelijk is 
  • Schizofrenie  
  • Een psychische aandoening (mania, angststoornissen, fobieën, depressie, obsessie, etc). Een eventuele zelfmoordpoging moet langer dan 10 jaar geleden zijn. Als er medicatie genomen is voor een psychische aandoening, moet dit minstens 2 jaar geleden zijn. 
  • Ernstige ziektes die een langdurige en zware behandeling vragen (kanker, een tumor, epilepsie enz.). 
  • Een orgaantransplantatie ondergaan hebben (indien dit langer dan 10 jaar geleden plaatsvond kan het wel).  
  • Een BMI hebben hoger dan 40. 
 • Kandidaat-adoptieouders moeten minimaal een jaarlijks netto-inkomen van 10.000 USD (+/- €7.350) per aanwezig gezinslid (inclusief het toekomstig adoptiekind) hebben. Dit jaarlijks inkomen bevat geen inkomen uit pensioen, werkloosheidsuitkering en dergelijke. Het totaal van alle eigendommen moet minimum 80.000 USD (ongeveer €58.800) per koppel bedragen. 
 • Kandidaat-adoptieouders moeten minimaal het hoger secundair onderwijs afgerond hebben. 
 • Het adoptiekind moet minimaal anderhalf jaar jonger zijn dan het jongste kind in het gezin. Voor alleenstaande ouders mogen er maximaal 2 kinderen jonger dan 18 jaar in het gezin zijn en het jongste kind moet minimaal 6 jaar oud zijn 
 • Kandidaat-adoptieouders zijn van goed zedelijk gedrag, moeten beschikken over een blanco uittreksel uit het strafregister, model 2. Ze zijn nooit in aanraking gekomen met huiselijk geweld, seksueel misbruik, verwaarlozing en dergelijke. Ze hebben eveneens geen voorgeschiedenis van middelengebruik (zowel drugs als alcohol). 
Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
In China is het enkel nog mogelijk om kinderen met speciale zorgen (special needs) te adopteren. Het gaat hier over kinderen met een of meerdere medische aandoeningen tussen 0-15 jaar oud. Daarnaast zijn er ook de 'Special Focus'-kinderen, de kinderen die al langer dan drie maanden adoptabel zijn verklaard.  
De achtergrondinformatie die beschikbaar is over de kinderen is vrij beknopt: meestal is de geboortedatum geschat en is de naam door het weeshuis gegeven. De kinderen die voor buitenlandse adoptie voorgesteld worden, zijn voornamelijk vondeling en kunnen uit alle provincies van het land komen gezien er geen samenwerkingsverbanden met bepaalde weeshuizen zijn.  

Procedure
De reis naar China duurt 2,5 weken. Tijdens deze reis krijgen de kandidaat-adoptieouders het kind overhandigd. De adoptanten volbrengen zelf de administratieve procedure ter plaatse. 
 • De kandidaat-adoptieouders gaan op intake bij de adoptiedienst om te bepalen welke medische problemen de kandidaat-adoptieouders aankunnen. 
 • Het ouderdossier wordt naar het Engels vertaald en samengesteld door Ray of Hope. Zij versturen het naar de Centrale Autoriteit (CCCWA) in China en het dossier krijgt dan een inlognummer. 
 • Het dossier wordt ingediend door de CCCWA bij een lokaal vertaalbureau (BLAS) 
 • De adoptiedienst gaat na of er een kindje kan toegewezen worden aan de ouders, op basis van het kindprofiel. Het kinddossier wordt besproken in het multidisciplinair team en na positief advies ter goedkeuring voorgelegd aan de VCA. 
 • Kandidaat-adoptieouders krijgen telefonisch de informatie door om te bespreken met hun arts en worden uitgenodigd op de dienst. 
 • Na aanvaarding door de kandidaat-adoptieouders, is het wachten op de goedkeuring van het dossier door de centrale autoriteit van China. 
 • Na goedkeuring door China, volgt de officiële aanvaarding en ongeveer 8 weken na de aanvaarding kan het kindje opgehaald worden in China.  
 • Ter plaatse moeten de kandidaat-adoptieouders de administratieve procedure afhandelen en na erkenning van de adoptiebeslissing, kan het kindje meekomen naar België. 
 • Er moeten 5 nazorgrapporten opgestuurd worden: een rapport na een huisbezoek na 6 maand, en dan een rapport na het 2de, 3de, 4de en 5de jaar na aankomst dat de ouders zelf opmaken. 
Kostprijs
Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie in China met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen. Sommige kosten zijn variabel en afhankelijk van de specifieke situatie, bv. bij vertalingen hangt de kost af van de dikte van uw dossier. 

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

3152 euro

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + 4 extra rapporten)

760 euro

Andere (vertaling kinddossier, solidariteitsbijdrage, kanaalondersteuning, …)

/

Totaal kosten in België

6912 euro


Kosten in (herkomstland)

Kosten contactpersoon/begeleiding ter plaatse

3200 euro

Administratieve/procedurekosten (opmaak rapporten, vertaalkosten, …)

+/- 7628 RMB

Kosten advocaten/notarissen/sociaal werkers

/

Kosten tehuizen (zorg en opvang voor het kind)

+/- 35 000 RMB

Donaties, projectbijdragen, …

/

Andere (apostilles, forfaits voor accreditatie, transportkosten, telefoonkosten, …)

/

Totaal kosten in (herkomstland)

3200 euro + ca 42 628 RMB (=ca 5600 euro)


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren

2013

6

2014

4

2015

2

2016

1

2017

2

2018

2