Verenigde Staten - Het Kleine Mirakel

Motivatie voorlopige goedkeuring op 15/01/2016
  • De Verenigde Staten hebben het verdrag van Den Haag (inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking in het kader van interlandelijke adoptie) ondertekend en geïmplementeerd in zijn eigen wetgeving.
  • De voorwaarden die door de wetgeving van New York worden gesteld, komen overeen met de voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek.
  • Zeer professionele werking, zowel naar begeleiding kandidaat-adoptanten als geboortemoeders toe.
  • Een adoptieprocedure dient te gebeuren via een dienst die geaccrediteerd is om interlandelijke adopties te begeleiden.

Wie kan adopteren?
  • Kandidaat-adoptieouders moeten minimaal 25 jaar oud zijn.
  • Alleenstaanden, samenwonenden en gehuwde koppels kunnen adopteren, ongeacht hun seksuele oriëntatie.
  • Kandidaat-adoptieouders moeten vloeiend Engels spreken, zodat de eventuele contacten met de geboortemoeder niet bemoeilijkt worden door de taalbarrière.

Welke kinderen kunnen geadopteerd worden?
  • Pasgeboren baby’s die worden afgestaan door de biologische ouders.
  • Veelal gaat het om kinderen waarvan de alleenstaande moeder zich in een moeilijke situatie bevindt (financieel, verslavingsproblematiek, enz.) en geen vast verblijfplaats heeft. 

Kostprijs
Deze kostprijs geeft een indicatie van de kosten die een adoptie via dit kanaal met zich meebrengt. Reis-en verblijfkosten zijn hierin niet inbegrepen, er zal tweemaal afgereisd moeten worden. 
Aangezien het gaat om een kanaal in proeffase, kunnen deze bedragen in de praktijk nog wijzigen. Definitieve kostprijzen kunnen pas vastgelegd worden na de ervaring in de proefdossiers.

Kosten in België

Prestatievergoeding adoptiedienst

3000 euro

Opmaak ouderdossier (samenstelling, vertaling, legalisaties, verzending)

HKM schat dit op 350 euro. Deze kosten zijn afhankelijk van het dossier en dienen rechtstreeks aan het vertaalbureau betaald te worden.

Nazorgverplichtingen (2 huisbezoeken + extra rapporten)

500 euro

Kanaalgebonden kosten

1000 euro

Totaal kosten in België

4850 euro


Kosten in VS

 

 

Consultatie om uit te maken of KA aanvaard kunnen worden = informeel gesprek waarin Goldstein werkwijze uitlegt.

700 dollar

Zekere kost Goldstein

 

 

 

Kost Goldstein voor het realiseren van een adoptie

11 000 dollar:

- 3500 bij aanvang

- 3000 ongeveer twee maanden na start

- 4500 bij de intented match

Zekere kost, in drie delen te betalen Goldstein

Nakijken home study report KA zodat het geaccepteerd wordt voor de rechtbanken van de VS

500 dollar

Kan oplopen tot 2500 dollar.

Zekere kost Goldstein

500 dollar

Kan oplopen tot 2500

Zekere kost FFTA

Coordinatie met het Kleine Mirakel

2500 dollar

Zekere kost Goldstein

Adoption application/approval fee/ dossier

Dient om dossier van KA in orde te maken en op te volgen + matching tot stand te brengen.

4000 dollar

Als er binnen het jaar geen match gevonden wordt, moeten documenten in dossier hernieuwd worden = 1000 dollar extra

Zekere kost FFTA

Placement fee

Is te betalen als er een match is met een geboortemoeder.

16.000 dollar

Zekere kost FFTA

Onderzoek dat in NY vereist is om er zeker van te zijn dat strafblad KA leeg is, worden ook vingerafdrukken genomen

375 dollar per KA

125 euro per KA, als moet hernieuwd worden na 1 jaar

Zekere kost FFTA

Extra affidavits of correspondentie vereist door department of state of rechtbank

175 dollar per stuk

 

350 dollar

Kan oplopen tot 3000 dollar.

Zekere kost Goldstein

Klaarmaken van kind en ouderdocumenten voor de rechtbank

1500 dollar

Goldstein zekere kost 

Onderhoudskosten biologische moeder, mag voor maximum drie maanden in NY

1500 – 8000 dollar

Afhankelijk van wanneer intended match gebeurt en situatie moeder. Bedoeling is om op die rekening steeds 1500 dollar te hebben staan.

Temporary guardianship documents

1000 dollar

Zekere kost Goldstein

Kosten FFTA

720 dollar

60 dollar per maand

Zekere kost FFTA

Totaal kosten in VS

39.520 dollar

 


Aantal plaatsingen in de afgelopen jaren 

2018

1