Voorbereiding

  • Steunpunt Adoptie nodigt je uit voor de voorbereiding (in volgorde van aanmelding).
  • Je volgt het voorbereidingsprogramma (1 dag). De voorbereiding wordt georganiseerd op verschillende locaties in Vlaanderen. Dit voorbereidingsprogramma is specifiek voor gekende kinderen. 
  • Doel: informatie geven over adoptie, de adoptiedriehoek, pedagogische en psychologische aspecten bij de opvoeding, de procedure, de juridische gevolgen en mogelijke nazorg.
  • Enkel diegene die adopteert moet deelnemen. Bij een adoptie van het kind van je partner, moet de partner de voorbereiding dus niet mee volgen.
  • Een attest voor de werkgever vraag je aan het VCA door de data waarop de voorbereiding zal plaatsvinden door te geven. Dit attest toont aan dat je de voorbereiding moet volgen om te kunnen adopteren. Er is geen wettelijke verlofregeling.
  • Niets van wat tijdens de voorbereiding gezegd wordt, mag doorgegeven worden aan derden.
  • Je krijgt een attest van voorbereiding van Steunpunt Adoptie. Dit attest is 1 jaar geldig.
Deze voorbereiding is altijd verplicht voor minderjarige kinderen, ook al maakt het kind al lang deel uit van het gezin.