Voorwaarden

Wie kan volgens de wet adopteren?
 • Gehuwden
 • Wettelijk samenwonenden
 • Feitelijk samenwonenden (die minstens 3 jaar samenwonen)
 • Alleenstaanden
Wie een minderjarig kind wil adopteren, moet:
 • minstens 25 jaar oud zijn;
 • minstens 15 jaar ouder zijn dan het kind dat je wil adopteren. 
Gaat het om een kind van je echtgenoot, echtgenote of samenwonende partner, dan moet je:
 • minstens 18 jaar oud zijn;
 • minstens 10 jaar ouder zijn dan het kind dat je wil adopteren.
Je kan ook pas adopteren nadat je:
 • Het bij wet verplichte voorbereidingsprogramma volgde.
 • Geschikt verklaard werd door de familierechter.

Adoptie 18+

Wil je een meerderjarige adopteren, dan moet je je hiervoor niet aanmelden bij het VCA. Je kan rechtstreeks een verzoek indienen bij de familierechtbank.
Adoptie van een meerderjarige kan enkel in de vorm van een gewone adoptie.

Erkenning

Indien er slechts 1 wettelijke ouder op de geboorteakte van het kind staat, kun u zich bij uw gemeente gaan bevragen of een erkenning mogelijk is.
Bij een erkenning is het zo dat men op de geboorteakte wordt geplaatst als zijnde de biologische ouder van het kind.
Bij een adoptie wordt het adoptievonnis overgeschreven in de kantlijn van de geboorteakte, waardoor het kind later nog kan vaststellen dat de adoptieouder niet de biologische ouder is.
Als je dit bekijkt vanuit het perspectief van de minderjarige, lijkt het dus logischer / is het aanbevolen om alsnog gebruik te maken van een adoptie ipv een erkenning, wanneer er geen sprake is van een biologische band. Op die manier blijft het voor de minderjarige mogelijk om informatie over zijn afkomst te achterhalen. Het kinderrechtenverdrag benoemt het recht op informatie over zijn of haar afstamming immers als een universeel recht voor elk kind.


Woonplaats en nationaliteit
 • Wie in Vlaanderen woont, ongeacht de nationaliteit, moet hier de procedure volgen.
 • Wie geen Belgische nationaliteit heeft, moet ook nog voldoen aan de voorwaarden van het eigen land.
 • Wie in Brussel woont, kan kiezen tussen de Vlaamse of de Franstalige gemeenschap om de procedure te volgen.
 • Wie in Franstalig België woont, volgt de procedure via de Autorité Centrale Communautaire (ACC).

Aanvraag indienen 
Voldoe je aan deze wettelijke voorwaarden dan kan je je aanvraag indienen. 
Stuur het pdf aanmeldingsformulier adoptie gekend kind ingevuld en ondertekend terug naar: 
VCA
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel