Instroombeheer

Vanaf 2017 wordt dit aantal vastgelegd voor het einde van het eerste kwartaal. Het aantal wordt berekend op basis van:

  • het aantal kinderen dat het laatste jaar is geplaatst; 
  • de evoluties in de herkomstlanden waarmee een lopende samenwerking bestaat;
  • het gemiddelde aantal kandidaat-adoptieouders die de procedure startten 2 jaar voordien maar deze niet afrondden (en dus geen geschiktheidsvonnis haalden)
  • eventuele bijkomende correcties op basis van andere aantoonbare evoluties.

Er zullen ieder jaar minimaal 30 kandidaat-adoptieouders in volgorde van aanmelding kunnen starten met de voorbereiding. Daarnaast zal het aantal kandidaat-adoptieouders dat kan starten, bepaald worden door de vraag van de adoptiediensten: 

  • Sommige herkomstlanden vragen specifieke ouderprofielen (vb. minimaal 5 jaar gehuwd; kandidaten met een bepaald geloof en/of bepaalde nationaliteit). 
  • Voor sommige herkomstlanden zijn er geen geïnteresseerde geschikte kandidaten en vragen de herkomstlanden wel kandidaten aan de ontvangende landen.
  • De binnenlandse adoptiedienst moet een goede matching kunnen doen, rekening houdend met de wensen van de geboorte-ouder(s) (vb. gezin met kinderen of een koppel en geen alleenstaande of een heterokoppel).
  • Voor sommige kinderen zoeken de adoptiediensten vaak kandidaat-adoptieouders (vb. kinderen ouder dan 6 jaar, kinderen met een medisch probleem, meerdere kinderen tegelijk zoals vb. 3 broers/zussen tegelijk).
  • Sommige kandidaat-adoptieouders willen zelfstandig adopteren, zonder tussenkomst van een adoptiedienst, uit een land waar geen adoptiedienst werkt en er dus geen wachtlijst is.

Om te bepalen wie hieraan voldoet en dus “gericht kan instromen”(kan starten met de voorbereiding), baseert het VCA zich op het aanmeldingsformulier en op de vragenlijst over het adoptieproject van de kandidaat-adoptieouders.
Door deze aanpak kunnen kandidaat-adoptieouders waarnaar herkomstlanden, adoptiediensten en kinderen met een moeilijker profiel op zoek zijn, sneller geschikt verklaard worden.