Geschiktheidsvonnis


Geschiktheidsvonnis

 • De familierechter nodigt je uit nadat hij het verslag van het maatschappelijk onderzoek heeft ontvangen.
 • De familierechter beslist of je geschikt bent om te adopteren. Hij baseert zich hiervoor op het verslag van het maatschappelijk onderzoek. Je kan zelf ook nog documenten of argumenten geven die de rechter kunnen helpen bij zijn beslissing.
 • Een geschiktheidsvonnis is 4 jaar geldig.
 • Je krijgt kort na de uitspraak een kopie van dit vonnis.
 • Binnen de 2 maanden na het vonnis maakt het openbaar ministerie een verslag gebaseerd op het maatschappelijk onderzoek. Dit is bedoeld voor het land van herkomst.
 • De Federale Centrale Autoriteit (FCA) stuurt het vonnis en het verslag naar het VCA.

Ga je niet akkoord met de beslissing van de familierechter, dan heb je 1 maand tijd om een beroepsprocedure in te stellen bij het hof van beroep

Verlenging van het geschiktheidsvonnis

Als de adoptie niet afgerond raakt binnen de geldigheidsperiode van 4 jaar dan kan je een verlenging aanvragen. Dit kan alleen als je een goedgekeurd kanaal voor een zelfstandige adoptie kan voorleggen.

Het vonnis kan, in het kader van één adoptieprocedure, verschillende (opeenvolgende) keren met 2 jaar verlengd worden. De procedure is als volgt:
 • Je moet, ten vroegste 5 maanden voor het vervallen van je geschiktheidsvonnis én ten laatste op de laatste dag van de geldigheid, word een verzoekschrift indienen bij de familierechtbank die eerder het geschiktheidsvonnis uitsprak.
 • Bij het verzoekschrift moet je een kopie van de bemiddelingsovereenkomst met de adoptiedienst of het bewijs dat het kanaalonderzoek werd goedgekeurd toevoegen. Je bezorgt een kopie van dit verzoekschrift en van het attest van gezinssamenstelling aan het VCA.
 • Het VCA stuurt je een vragenlijst die je zo snel mogelijk moet invullen.
 • De griffie van de familierechtbank vraagt aan het VCA of de situatie van de kandidaat-adoptieouder wel of niet veranderd is. Als de situatie veranderd is dan is er een actualisatie van het maatschappelijk onderzoek nodig. Het VCA maakt hierover een gemotiveerd attest op:
  • Als er geen wijzigingen zijn die jouw geschiktheid kunnen beïnvloeden dan kan de rechtbank het geschiktheidsvonnis automatisch met 2 jaar verlengen.
  • Als er wel wijzigingen zijn die jouw geschiktheid kunnen beïnvloeden dan wordt er onmiddellijk een actualisatie van het maatschappelijk onderzoek opgestart door de dienst voor maatschappelijk onderzoek (DMO).
 • Het VCA baseert zich voor het attest op: 
  • Het attest van gezinssamenstelling,
  • De ingevulde vragenlijst,
  • Informatie van het VCA of van de adoptiedienst (wijzigingen op het vlak van de zorgvraag van al aanwezige kinderen, in het gezinsfunctioneren, in de partnerrelatie, invloed van de wachttijd).
 • Binnen één maand bezorgt het VCA de informatie aan de familierechtbank. Stuur je de vragenlijst niet tijdig terug, dan wordt er sowieso een actualisatie van het maatschappelijk onderzoek opgestart.

Wat houdt de actualisatie van het maatschappelijk onderzoek in?
 • Minstens 2 gesprekken met de DMO.
 • Verslag met een evaluatie van de huidige situatie.
 • Het VCA stuurt het verslag naar de familierechtbank en naar jou.
 • De familierechter beslist over de verlenging van het geschiktheidsvonnis. Het vonnis kan zo met 2 jaar verlengd worden.