Voorwaarden

Om de specifieke intrafamiliale procedure te kunnen volgen, moet het gaan om een kind dat maximaal tot in de vierde graad familie is (bv. nichtje, neefje, …). Het kan ook gaan om een kind waar je mee samenwoonde en waar je voor zorgde voordat je de adoptieprocedure startte.
Bij intrafamiliale adoptie wordt er meestal gekozen voor een zelfstandige adoptie. Bij een zelfstandige adoptie komt er geen adoptiedienst tussen en verloopt alles via het VCA. Je moet dan veel zelf opvolgen in het herkomstland maar meestal ken je in dit geval het land en zijn gewoonten goed. In sommige herkomstlanden kan je enkel adopteren via een erkende adoptiedienst. 

Voorwaarden België
 • Je bent minstens 25 jaar oud.
 • Je bent minstens 15 jaar ouder dan het kind dat je adopteert.
 • Je volgt het verplichte voorbereidingsprogramma.
 • Je wordt geschikt verklaard door de familierechtbank.
Opgelet! Er is in België geen maximumleeftijd voor een adoptieouder. Bij het maatschappelijk onderzoek kan leeftijd wel een rol spelen in de beoordeling van je geschiktheid om te adopteren. Het herkomstland kan wel een maximumleeftijd opleggen. Je kan als alleenstaande of als koppel adopteren. Om als koppel te kunnen adopteren, moet je:
 • Gehuwd zijn 
 • Of wettelijk samenwonen 
 • Of minstens 3 jaar samenwonen.
Voorwaarden herkomstland
Het land waar het adoptiekind vandaan komt, wil dat hij/zij door een voor hem/haar geschikt gezin geadopteerd wordt. Ieder land legt dus zijn eigen voorwaarden op. De meest voorkomende bijkomende voorwaarden zijn:
 • Maximumleeftijd voor de adoptieouder of een maximaal leeftijdsverschil tussen adoptieouder en - kind;
 • Enkel (gehuwde) heterokoppels kunnen adopteren;
 • Blanco uittreksel uit het strafregister;
 • Gezondheidsattest (soms ook bewijs van onvruchtbaarheid);

Andere nationaliteit
Heb je als adoptieouder een andere nationaliteit dan moet je toch aan de Belgische voorwaarden voldoen. Daarnaast moet je in volgende gevallen ook aan wettelijke voorwaarden voldoen van het land van je nationaliteit:
 • Je adopteert alleen;
 • Je adopteert als koppel en hebt allebei dezelfde (niet-Belgische) nationaliteit.
Dit betekent dat je als koppel enkel moet voldoen aan de Belgische voorwaarden (en van het herkomstland van het kind) als je een verschillende nationaliteit hebt bv. Belg-Nederlands; Nederlands-Frans; Russisch-Braziliaans; etc.