Een attest herberekenen

STAP 1:

Surf naar 'Mijn Kind en Gezin', klik op de tegel 'Inkomenstarief Aanvragen of simuleren' en log in met je digitale sleutel. Klik na het inloggen opnieuw op de tegel 'Inkomenstarief Aanvragen of simuleren'.

1

STAP 2:

Klik op de knop 'Attest inkomenstarief aanvragen'.

Wil je enkel je inkomenstarief berekenen of simuleren, zonder een attest aan te vragen, klik dan op de knop 'Inkomenstarief berekenen'.

inkomenstarief

STAP 3: Vraag je attest aan:

 • Kies of je je inkomen bekend wil maken of niet:
 • Als je klikt op 'ja', dan betaal je volgens je inkomen.
 • Als je klikt op 'nee', dan betaal je voor de opvang het maximumtarief.
 • Duidt aan of het een eerste aanvraag is of niet. Kies de optie 'Ja' voor een herberekening.
 • Herberekening voor dit kind? Vul 'ja' in en klik de reden aan: attest vervalt, gezinssituatie wijzigt, aantal kinderen ten laste wijzigt, je vraagt een individueel verminderd tarief, of je had je inkomen niet bekend gemaakt bij vorige aanvraag.
 • Attest nodig voor een ander kind van dit gezin? Doe een aparte aanvraag.
   
5

STAP 4:

Klik op 'Verder'. De gegevens van je gezin worden nu automatisch opgehaald bij de kruispuntbank.

Geen Belgisch aanslagbiljet?

 • Vul in het veld 'Bruto maandinkomen' het loon in van de maand vóór de aanvraag van het attest. Start de opvang vlak na het moederschapsverlof: het loon van de laatste maand voor het moederschapsverlof.
 • Als je met een formeel document kan aantonen dat je geen inkomen hebt, vul dan het bedrag '0' in.
   

STAP 5:

Vul de gegevens van je kinderen aan:

 • Duid aan of er een meerling is in je gezin. 
 • Vul de ontbrekende gegevens aan van je kinderen ten laste. Vul de kindcode in.
12

STAP 6:

Vul in of er een specifieke situatie is. De lijst van specifieke situaties verschilt naargelang het inkomen. Meer info in de brochure inkomenstarief.

STAP 7:

Klik op de knop 'Verder' en je krijgt een overzicht van de aanvraag en het inkomenstarief. 

7

STAP 8:

Vul eventueel een tweede e-mailadres in. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op de knop 'Maak mijn attest aan'. 
 

13

STAP 9:

Je kan nu een samenvatting van je aanvraag en je attest(en) downloaden en printen.

9