Een attest inkomenstarief aanvragen

STAP 1:

Surf naar 'Mijn Kind en Gezin', klik op de tegel 'Inkomenstarief Aanvragen of simuleren' en log in met je digitale sleutel. Klik na het inloggen opnieuw op de tegel 'Inkomenstarief Aanvragen of simuleren'.

Stap 1

STAP 2:

Klik op de knop 'Attest inkomenstarief aanvragen'. Wil je enkel je inkomenstarief berekenen of simuleren, zonder een attest aan te vragen, klik dan op de knop 'Inkomenstarief berekenen'.

inkomenstarief

STAP 3: Vraag je attest aan:

  • Kies of je je inkomen bekend wil maken of niet:
  • Als je klikt op 'ja', dan betaal je volgens je inkomen.
  • Als je klikt op 'nee', dan betaal je voor de opvang het maximumtarief.
  • Duid aan of het een eerste aanvraag is of niet. Kies de optie 'Nee' voor een eerste aanvraag.
Attest aanvragen

STAP 4: Klik op 'Verder'. De gegevens van je gezin worden nu automatisch opgehaald bij de kruispuntbank.

Geen Belgisch aanslagbiljet?

  • Vul in het veld 'Bruto maandinkomen' het loon in van de maand vóór de aanvraag van het attest. Start de opvang vlak na het moederschapsverlof: het loon van de laatste maand voor het moederschapsverlof.
  • Als je met een formeel document kan aantonen dat je geen inkomen hebt, vul dan het bedrag '0' in.
     

STAP 5: Vul de gegevens van je kinderen aan:

  • Duid aan of er een meerling is in je gezin. 
  • Vul de ontbrekende gegevens aan van je kinderen ten laste. Bijvoorbeeld ook kinderen in co-ouderschap die als kind (tot en met 12 jaar) niet officieel op jouw adres zijn ingeschreven maar bij de andere ouder.
Kinderen

STAP 6:

Vul in of er een specifieke situatie is. De lijst van specifieke situaties verschilt naargelang het inkomen.

STAP 7:

Klik op de knop 'Verder' en je krijgt een overzicht van de aanvraag en het inkomenstarief.

Overzicht Aanvraag

STAP 8:

Vul eventueel een tweede e-mailadres in. Ga akkoord met de voorwaarden en klik op de knop 'Maak mijn attest aan'. 

mailadres

Stap 9:

Je kan nu een samenvatting van je aanvraag en je attest(en) downloaden en printen.

laatste stap