Een attest inkomenstarief simuleren

STAP 1:

Surf naar 'Mijn Kind en Gezin', klik op de tegel 'Inkomenstarief Aanvragen of simuleren' en log in met je digitale sleutel. Klik na het inloggen opnieuw op de tegel 'Inkomenstarief Aanvragen of simuleren'.
 

1

STAP 2:

Klik op de knop 'Inkomenstarief berekenen'. Bereken je attest inkomenstarief zonder een attest aan te maken.

2

STAP 3: Bereken je attest:

 • Kies of je je inkomen bekend wil maken of niet:
 • Als je klikt op 'ja', dan betaal je volgens je inkomen.
 • Als je klikt op 'nee', dan betaal je voor de opvang het maximumtarief.
 • Duid aan of het een eerste aanvraag is of niet. Kies de optie 'Nee' voor een eerste aanvraag.
 • Heb je al een attest voor dit kind en wil je herberekenen? Kies de optie 'Ja' en vul de reden van herberekenen in.
3

STAP 4:

Klik op 'Verder'. De gegevens van je gezin worden nu automatisch opgehaald bij de kruispuntbank.

Geen Belgisch aanslagbiljet?

 • Vul in het veld 'Bruto maandinkomen' het loon in van de maand vóór de aanvraag van het attest. Start de opvang vlak na het moederschapsverlof: het loon van de laatste maand voor het moederschapsverlof.
 • Als je met een formeel document kan aantonen dat je geen inkomen hebt, vul dan het bedrag '0' in.
   

STAP 5: Vul de gegevens van je kinderen aan:

 • Duid aan of er een meerling is in je gezin. 
 • Vul de ontbrekende gegevens aan van je kinderen ten laste.
 • Is het kind waarvoor je een simulatie van het attest inkomenstarief doet, nog niet geboren? Vul dan een fictieve naam en geboortedatum in. Let op dat de fictieve geboortedatum ligt vóór de fictieve ingangsdatum van het attest dat je simuleert.


 

5

STAP 6:

Vul in of er een specifieke situatie is. De lijst van specifieke situaties verschilt naargelang het inkomen. Meer info in de brochure inkomenstarief.

STAP 7:

Klik op de knop 'Verder' en je krijgt een overzicht van de aanvraag en het inkomenstarief. 

7