Is het veilig om moedermelk uit te wisselen?

Soms worden moeders via sociale media aangemoedigd om hun moedermelk te doneren aan mama’s die hun kinderen niet genoeg borstvoeding kunnen geven. Dit toont aan dat er een grote solidariteit bestaat tussen moeders die hun kind het beste willen geven.

Toch raadt de FOD Volksgezondheid het af om deze netwerken te gebruiken. Er is namelijk geen enkele controle bij de moeders die moedermelk doneren op microbiologisch, serologisch of toxicologisch vlak. Er bestaat dus een risico dat de aangeboden donormoedermelk gecontamineerd is met virussen, bacteriën of residuen van medicatie. Daarenboven is er geen enkele garantie dat de melk volgens de regels wordt bewaard. Het risico voor de gezondheid van de jonge kinderen en baby’s is reëel.

Moeders die hun moedermelk willen doneren kunnen wel terecht bij vier officiële moedermelkbanken in België. Deze banken verzamelen melk voor te vroeg geboren baby’s en garanderen de veiligheid van de melk door microbiologische, serologische en toxicologische controles. Deze melk kan niet officieel aangekocht worden door particulieren.