Huisbezoek

Onze huisbezoeken

Tijdens elk huisbezoek maakt een medewerker van Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden … 

Onze medewerker kan het met jou hebben over:  

 • de ervaringen als ouder en de veranderende partnerrelatie 

 • het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen 

 • de groei van je kind 

 • hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat te veel voor je wordt 

 • hoe je je baby veilig te slapen legt 

 • de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners 

 • … 

Huisbezoek Kind en Gezin

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, de gehoortest

Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over: 

 • de voeding 

 • de gezondheid van je kind 

 • de taal die met je kind gesproken wordt 

 • … 

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het Kindboekje en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je hebt voor je volgende afspraak.

Aangepaste dienstverlening tijdens de coronacrisis

Alle consulten verlopen volgens de strikte coronamaatregelen. Dat betekent dus mondmaskers verplicht voor volwassenen en ons strikt houden aan de voorziene 15 minuten per kind. Wacht dus niet tot op het consult als je vragen hebt en neem gerust contact op met ons op. Je kan zelf kiezen of je de Kind en Gezin-Lijn contacteert of welk teamlid je contacteert. Dat kan via WhatsApp, SMS, mail ... Welke contactmomenten zijn er tijdens de coronacrisis?

Maak een afspraak

Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging ...