Huisbezoek Kind en Gezin

Huisbezoek

Onze huisbezoeken

Tijdens elk huisbezoek maakt een medewerker van Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden … 

Onze medewerker kan het met jou hebben over:  

 • de ervaringen als ouder en de veranderende partnerrelatie 

 • het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen 

 • de groei van je kind 

 • hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat te veel voor je wordt 

 • hoe je je baby veilig te slapen legt 

 • de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners 

 • … 

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, de gehoortest

Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over: 

 • de voeding 

 • de gezondheid van je kind 

 • de taal die met je kind gesproken wordt 

 • … 

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het Kindboekje en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je hebt voor je volgende afspraak.

Mama met kind op afspraak in het consultatiebureau van Kind en Gezin

Maak een afspraak

Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging ...