Is je kind OK in de opvang?

  • 16/11/2022 - 10:36

Meer dan ooit staat het belang van veilige kinderopvang in de belangstelling. Net in de eerste cruciale 1000 dagen van de ontwikkeling van een kind, gaan veel kinderen naar de opvang. Uit onderzoek weten we dat het overgrote deel van de opvang goed werk levert en een rots in de branding voor ouders is.

Waar kan ik terecht?

Met je bezorgdheden kan je terecht bij de Kind en Gezin-Lijn. Met een concrete klacht over een opvang, kan je de Klachtendienst contacteren.

Jammer genoeg zijn er soms klachten of meldingen, over schrijnende toestanden die ook wij ten zeerste betreuren. Als uit een melding of klacht blijkt dat de fysieke of psychische integriteit van de kinderen geschonden wordt, ondernemen we meteen acties. Als het nodig is, zullen we de vergunning van de opvang schorsen of opheffen. De opvang mag dan - soms tijdelijk - geen baby's of peuters opvangen. 

Bij klachten moet Opgroeien kunnen ingrijpen, met onvoorwaardelijke focus op de kinderen. Het actieplan kinderopvang wil de veiligheid en toekomst van kinderopvang versterken. Samen met de sector streven we naar een optimale veilige en verrijkende omgeving van baby’s en peuters.