Is mijn kind OK in de opvang?

Maak je je ongerust over jouw kind in de opvang? Waar kan je op letten en wat kan je doen?

Ga snel naar

  Hoe weet je dat je kinderopvang goed is?

  Uit onderzoek weten we dat het overgrote deel van de opvang goed werkt en een rots in de branding voor ouders is. Praat er over met de kinderbegeleiders en de verantwoordelijken van je opvang. Zij kunnen jou mee gerust stellen. Kijk ook goed naar hoe je kindje speelt, eet, zich voelt, ...

  Je kind als barometer

  Als ouder kom je vaak in de opvang en je kind laat duidelijk zien hoe het zich voelt in de opvang. 

  Je kind voelt zich goed in de opvang als hij:

  • zich op zijn gemak voelt bij de begeleider
  • plezier beleeft aan de contacten
  • speelt en op ontdekking gaat in de opvang
  • betrokken en geboeid bezig is

  Is je kind al wat ouder?

  • Laat je kind vertellen over de opvang

  Enkele voorbeelden van zaken die je ongerust kunnen maken 

  • Plotse veranderingen in slapen, eten, afscheid nemen, spelen, welbevinden, afhankelijkheid…
  • De dagelijkse verzorging maakt je bezorgd: hygiëne, kledij, medische zorg…
  • Contact van het kind met anderen: met jezelf, met je kinderbegeleider, in het spel met broers of zussen, … Valt er jou iets op of zijn er plotse veranderingen?
  • Letsels: elk kind heeft wel eens een schram of een blauwe plek door het spelen of op ontdekking gaan. Komt dit geregeld voor en is er geen verklaring, dan kan dit verontrustend zijn. 

  Hoe zie ik of mijn kind zich goed voelt in de opvang?

  Link naar video: Kind en Gezin: Welbevinden van kinderen
  Kind en Gezin: Welbevinden van kinderen

  Je contacten met de opvang

  De dagelijkse contacten met je opvang

  Maak er een gewoonte van om regelmatig een korte babbel te doen met je kinderbegeleider of verantwoordelijke van de kinderopvang. Zo kunnen kleine en grote bezorgdheden gedeeld worden en snel aangepakt.

  • Is de verantwoordelijke vlot bereikbaar?
  • Hoe verlopen de babbels met de kinderbegeleider? Maken ze er tijd voor?
  • Is het een open gesprek, over wel en wee? Of heb je het gevoel dat men zaken verbergt?
  • Hoe praten zij over je kindje, over hoe het zich voelt en zich gedraagt? En herken je je kind daarin?
  • Luisteren ze naar jou, houden ze rekening met jou, binnen hun mogelijkheden?
  • Kan je een kijkje nemen in de opvang of moet je altijd aan de deur wachten? 
  • Zijn er veel financiële discussies?

  Wie kan je contacteren als je verontrust bent?

  • Je opvang
   • Heb je vragen of opmerkingen over de opvang van je kind, bespreek dit dan eerst met je kinderopvang: de kinderbegeleiders, verantwoordelijke of organisator.
  • Kan je het probleem niet oplossen met de opvang of heb je twijfels over hun aanpak?
  • Heb je een vermoeden van kindermishandeling?

  De inspectierapporten kinderopvang online

  Sinds 19 december 2022 kunnen (toekomstige) ouders en andere geïnteresseerden online de inspectierapporten kinderopvang van Zorginspectie bekijken. Het gaat om de rapporten van inspecties in kinderopvanglocaties die plaatsvinden na 16 november 2022.

  De rapporten zijn een beknopte versie van de inspectieverslagen, in heldere taal en zonder privacygevoelige informatie. Het rapport:

  • gaat in op de pedagogische kwaliteit van de opvang en andere inspectieresultaten,
  • formuleert een advies aan Opgroeien over wel of niet starten of verderzetten van handhaving.

  In het voorjaar van 2023 gaat de actieve openbaarheid nog verder. Dan zal ook Opgroeien informatie ontsluiten over de kwaliteit en veiligheid in de kinderopvanglocaties. Dat maakt deel uit van het actieplan kinderopvang.

  Inspectieverslagen en klachtenoverzichten kunnen tot slot nog altijd worden opgevraagd via passieve openbaarheid van bestuur:

  • Je kan de inspectieverslagen van je opvang aanvragen per mail aan of via de website van Zorginspectie.
  • Een klachtenoverzicht van je opvang kan je per mail vragen aan Kind en Gezin.
  Wist je dat?

  Wat zijn actieve en passieve openbaarheid van bestuur?

  • actieve openbaarheid: informatie wordt spontaan gedeeld door de overheid en kan elk moment ingekeken worden door geïnteresseerden.
  • passieve openbaarheid: elke burger kan de overheid contacteren met de vraag om bestuursdocumenten in te kijken of een kopie te ontvangen.

  Wat als je opvang niet OK is?

  Wie opvang organiseert heeft een vergunning nodig. Kind en Gezin gaat na of de opvang aan de vergunningsvoorwaarden voldoet. Ze gaan over veiligheid en gezondheid, accommodatie, aantal kinderen, omgang met kinderen en ouders, medewerkers, klachten. 

  Als de opvang niet aan de voorwaarden voldoet en er is geen onmiddellijk gevaar voor de kinderen, dan krijgt de opvang tijd om alles in orde te brengen. Indien nodig, verwijzen we de opvang naar ondersteuning. 

  Als het nodig is, zal Kind en Gezin de vergunning schorsen of opheffen. De opvang mag dan -soms tijdelijk- geen baby's of peuters opvangen. Je vindt deze adressen op de website.