Hoe volgt Kind en Gezin de kwaliteit op?

De organisatoren die kinderopvang aanbieden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. Kind en Gezin volgt op of ze aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Daarnaast stimuleren we de opvang zodat ze aan kwaliteit kan werken.

Ga snel naar

  Kinderopvang van baby’s en peuters

  Wie opvang organiseert heeft een vergunning nodig. De opvang moet aan wettelijke voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden gaan over veiligheid, gezondheid, accommodatie, aantal kinderen, omgang met kinderen en ouders, medewerkers en klachten.

  Kind en Gezin gaat na of de opvang in orde is. Daarvoor baseert ze zich op

  1. documenten
   Bijvoorbeeld een uittreksel van het strafregister, een medisch attest, een diploma
  2. de verslagen van Zorginspectie.
   Zorginspectie is een onafhankelijke organisatie en controleert ter plaatse in de opvang of ze aan alle voorwaarden voldoet.
    

  Buitenschoolse opvang

  De opvang heeft geen vergunning nodig. Soms heeft ze een kwaliteitslabel. De organisatie van de buitenschoolse opvang zit in een overgangsfase. Meer en meer worden de gemeenten verantwoordelijk voor deze opvang. 

  Wat als de opvang niet aan de voorwaarden voldoet?

  Als de opvang niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet en er is geen onmiddellijk gevaar voor de kinderen, dan krijgt de opvang tijd om dit in orde te brengen, eventueel met externe ondersteuning. 

  Als er gevaarlijke situaties ontstaan, dan ligt onze focus onvoorwaardelijk op de kinderen. We volgen elke melding op. 
  Als het nodig is, zal Kind en Gezin de vergunning opheffen of schorsen of de subsidies stopzetten. De opvang mag dan -soms tijdelijk- geen baby's of peuters opvangen.