Hoe volgt Kind en Gezin de kwaliteit op?

De organisatoren die kinderopvang aanbieden zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit. Kind en Gezin volgt op of ze aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Daarnaast stimuleren we de opvang zodat ze aan kwaliteit kan werken.

Ga snel naar

  Kinderopvang van baby’s en peuters

  Wie opvang organiseert heeft een vergunning nodig. De opvang moet aan wettelijke voorwaarden voldoen voor veiligheid en gezondheid, accommodatie, aantal kinderen, omgang met kinderen en ouders, medewerkers, klachten.

  Kind en Gezin gaat na of de opvang in orde is. Daarvoor baseert ze zich op documenten en op de verslagen van Zorginspectie. Zorginspectie werkt controleert in de opvang of ze aan alle voorwaarden voldoet.
   

  Buitenschoolse opvang

  De opvang heeft geen vergunning nodig. Soms heeft ze een kwaliteitslabel. De organisatie van de buitenschoolse opvang zit in een overgangsfase. Meer en meer worden de gemeenten verantwoordelijk voor deze opvang. 

  Wat als de opvang niet aan de voorwaarden voldoet?

  Als de opvang niet aan de vergunningsvoorwaarden voldoet en er is geen onmiddellijk gevaar voor de kinderen, dan krijgt de opvang tijd om alles in orde te brengen. Indien nodig, verwijzen we naar ondersteuning. 

  Wanneer we merken dat er belangrijke zaken niet in orde zijn, dan volgen we nauwgezet op. Zorginspectie kan dan vb. vaker langsgaan tot het in orde is.

  Als het fout loopt en er gevaarlijke situaties ontstaan, dan ligt onze focus onvoorwaardelijk op de kinderen. We volgen elke melding op. Bij gevaarsituaties nemen we geen enkel risico en willen we dat de opvang zo snel mogelijk opnieuw een veilige omgeving voor elk kind biedt.

  Als het nodig is, zal Kind en Gezin de vergunning opheffen of schorsen of de subsidies stopzetten. De opvang mag dan -soms tijdelijk- geen baby's of peuters opvangen. Opvang zonder vergunning moet sluiten. Je vindt deze adressen op de website.