Wanneer moet ik het inkomenstarief herberekenen?

 1. Als je kind al een attest inkomenstarief heeft:
  • Neem zelf het initiatief om een nieuw attest inkomenstarief aan te vragen als:
   • je attest vervalt,
   • er een extra kind in het gezin ten laste is (vanaf een tweede kind ten laste krijg je kindkorting),
   • de personen van wie het inkomen het tarief bepaalde, veranderd zijn. Dit kan door echtscheiding, huwelijk, samenwonen …,
   • je een individueel verminderd tarief wil.
  • Kind en Gezin neemt het initiatief als je attest is vervallen. Kind en Gezin vraagt jou om een nieuw aan te maken: 
   • op het einde van het kwartaal waarin je kind 3 en een half, 6 of 9 jaar wordt,
   • op het einde van het kwartaal nadat je één jaar je individueel verminderd tarief kreeg,
   • op het einde van de maand waarin je attest met maximumtarief wegens steekproefcontrole vervalt.
  • Elk jaar op 1 januari wordt je inkomenstarief geïndexeerd. Je krijgt dan automatisch een nieuw attest.
 2. Als een ander kind uit jouw gezin in de opvang start:
  • Per kind in de opvang heb je een attest nodig. 
  • Heb je al een kind in de opvang met een attest inkomenstarief en start het broertje of zusje ook in de opvang? 
   • Zodra het broertje of zusje geboren is, vraag je voor het kind dat al in de opvang is, een herberekening. Je krijgt dan een korting voor een extra kind ten laste.
   • Als het broertje of zusje in de opvang start, vraag je voor dat kind een apart attest aan. 
   • Je kan een aanvraag voor een nieuw attest niet combineren met een verandering van het aantal kinderen ten laste voor een bestaand attest.