Wat als ik in december een herberekening deed voor het attest inkomenstarief?

  • Vraag je een wijziging van kinderen ten laste of gezinssamenstelling in december aan, dan krijg je een attest inkomenstarief met startdatum 1 januari. Dit tarief is het nieuwe inkomenstarief. Hierin zit de index al verwerkt.
  • Is je inkomenstarief al geïndexeerd en vraagt je hierna in december een wijziging van het aantal kinderen ten laste of gezinssamenstelling aan, dan gaat Kind en Gezin na welk tarief correct is op basis van de regelgeving en aanwezigheden van het kind:
    • Is de wijziging terecht, dan verwijderen we de indexering en telt het herberekende tarief.
    • Is de wijziging onterecht, dan verwijderen we ze en telt het tarief van de indexering.