Wat als ik te laat ben voor de aanvraag van mijn attest inkomenstarief?

Je kan een attest inkomenstarief vragen met als startdatum de eerste van de vorige maand. Is dit niet voldoende, vraag dan hulp aan je opvang.

Let op! Een herberekening van je attest inkomenstarief kan niet met terugwerkende kracht. Het nieuw tarief gaat altijd in op de eerste dag van de maand die volgt op je aanvraag.