Ik ben gedomicilieerd bij mijn ouders. Op welk inkomen wordt het inkomenstarief berekend?

  • Ben je meerderjarig, dan wordt het inkomenstarief berekend op jouw inkomen (ook als dit 0 euro is) én op het inkomen van één van je ouders. 
  • Ben je minderjarig, dan wordt het inkomenstarief berekend op de inkomsten van je ouders.