Ik woon met mijn partner bij grootouders. Wat met het inkomenstarief als mijn partner niet op de lijst van inwonende personen staat?

Deze gegevens worden automatisch opgehaald uit het Rijksregister. Zijn alle personen op dit adres correct ingeschreven bij de dienst bevolking, maar verschijnen ze toch niet in de lijst van inwonende personen voor inkomenstarief? Dan kan de opvang in jullie plaats een attest inkomenstarief aanmaken.