Oproepen en beslissingen

Alle oproepen van Opgroeien voor nieuwe subsidies en de beslissingen hierover.

Ga snel naar

  Nieuwe plaatsen inkomenstarief 2024

  Dringende opvangplaatsen

  Omschakeling naar subsidie inkomenstarief 2023 - 2024

  Ruimere openingsmomenten

  Aangetoonde nood door lokale loketten 2023 - fase 1

  Deze eerste fase voor lokale besturen is afgerond. De oproepen voor de organisatoren in de geselecteerde gemeenten is opgenomen in de oproep 'nieuwe plaatsen inkomenstarief 2024'.

  Herinzet van vrijgekomen subsidies inkomenstarief

  Subsidies inkomenstarief (trap 2) kunnen heringezet worden, als ze vrijkomen door handhaving, een faillissement of een plotse stopzetting door een organisator. Hiermee wil Opgroeien vrijgekomen budget snel in de oorspronkelijke buurt investeren en een duurzame oplossing bieden aan de getroffen gezinnen. Zowel bestaande als nieuwe plaatsen inkomenstarief komen in aanmerking.

  Omschakeling naar de basissubsidie 2022 - 2023

  Beslissing aangetoonde nood en niet gerealiseerde subsidiebeloften 2022 - 2023

  Werknemersstatuut onthaalouders 2024

  De aanvraag gebeurt door de dienst voor onthaalouders

  In de pers werd ten onrechte vermeld dat onthaalouders dit zelf moeten aanvragen via de website van Kind en Gezin. Dit klopt niet. De dienst voor onthaalouders dient hiervoor de aanvraag in. Dit kan tot 22 mei 2024. Onthaalouders die willen overstappen, contacteren best hun dienst.

  Werknemersstatuut onthaalouders 2021

  Door VIA 6 van 30 maart 2021 kunnen 271,77 extra VTE onthaalouders instappen in het werknemersstatuut. Je kan geen nieuwe aanvraag meer indienen. Je vindt de beslissing hieronder.

  Omschakeling naar de basissubsidie 2021

  Omschakeling naar subsidie inkomenstarief 2020- 2021

  Bijkomende plaatsen met subsidie inkomenstarief 2021-2024

  Info meerjarenplanning 2020-2024