Hersenvliesontsteking - haemophilus influenza type B

Wat is het?

  • Haemophilus influenza type B (HIB) is een bacterie die onder meer hersenvliesontsteking en kroep (epiglottitis) veroorzaakt. Ze kan ook leiden tot oorontsteking, longontsteking of infecties elders in het lichaam
  • De bacterie is wijdverspreid in mensen. Ze komt vaak voor samen met andere bacteriën in de keel of neus van de mens, zonder een ziekte te veroorzaken. In sommige gevallen breekt ze door de weerstand heen en veroorzaakt ze een ziekte
  • Vooral kinderen tussen 0 tot 4 jaar lopen een groot risico
  • Complicaties, zoals kroep, bloedvergiftiging en shock, kunnen levensbedreigend zijn

Besmetting

HIB wordt overgedragen via:

  • druppeltjes in de lucht bij hoesten, niezen en praten
  • direct contact met snot of slijm van een besmette persoon

Je moet geen symptomen hebben om de bacterie te kunnen verspreiden.

Vaccinatie

Het vaccin tegen HIB is opgenomen in het vaccinatieschema van de Hoge Gezondheidsraad. Deze vaccinatie wordt toegediend op de leeftijd van 8,12 en 16 weken en op 15 maanden. Sinds de introductie van het vaccin, is het aantal gevallen van hersenvliesontsteking en epiglottitis veroorzaakt door HIB drastisch gedaald.

Verzorging en aanpak

  • Raadpleeg onmiddellijk een arts als je symptomen van hersenvliesontsteking opmerkt
  • Wees alert op symptomen bij andere kinderen in de opvang
  • Waarschuw de ouders van alle kinderen als er HIB is vastgesteld in de opvang
  • Verdere stappen onderneem je in overleg met Infectieziektebestrijding van Zorg en Gezondheid

Kan je kind naar de opvang komen?

Nee. Wanneer je kind voldoende hersteld is, kan het naar de opvang. Meestal is een ziekenhuisopname nodig.