Impetigo

Ook gekend als krentenbaard.

Wat is het?

  • Impetigo is een oppervlakkige infectie van de huid, die door streptokokken of stafylokokken wordt veroorzaakt
  • De blaasjes komen meestal voor rond de neus en de mond, maar ze kunnen ook elders op het lichaam voorkomen. Soms verschijnen ze op plaatsen die eerder stuk gekrabd zijn, zoals bij muggenbeten en eczeem, of als complicatie van andere huidletsels
  • Kinderen zijn gevoeliger voor Impetigo dan volwassenen, omdat ze minder weerstand hebben

Symptomen

Eerst is er een blaasje. Dat barst open en er komt een gele korst op. Daarna komen er meer plekken.

Besmetting

Het vocht uit de blaasjes is zeer besmettelijk.

  • Besmetting gebeurt vooral via de handen (via direct contact)
  • Als je kind aan de blaasjes krabt, kan het zichzelf opnieuw besmetten
  • De besmettelijkheid duurt totdat de blaasjes zijn opgedroogd of tot 24 à 48 uur na de start van een behandeling met antibiotica

Verzorging en aanpak

  • Zorg voor een goede handhygiëne, zeker na contact met de huid
  • Geef aan elk kind een eigen handdoek
  • Het strak afdekken van de letsels kan de infectie in de hand werken

Kan je kind naar de opvang?

Nee. Je kind kan terug naar de opvang komen als de blaasjes volledig opgedroogd zijn of 48 uur na de start van een antibioticabehandeling als er verbetering zichtbaar is en geen letsels zijn bijgekomen.