Koemelkeiwit allergie

Bij koemelkeiwit allergie speelt het afweersysteem van het lichaam een rol. Een spoortje eiwit kan al een allergische reactie opwekken. Veel verscheidene klachten zijn mogelijk en vaak gaat het om een combinatie ervan.

Voorkomen

Hebben de ouders of (één van) de broers of zussen aanleg voor en klinisch aantoonbare tekenen van allergie, dan is de kans groter dat je nieuwe baby allergisch reageert. In die gevallen wordt aangeraden preventief tegen koemelkeiwit allergie te werken tijdens de eerste levensmaanden:

  • Geef de eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding op verzoek. Dit zorgt voor een goede bescherming tegen koemelkeiwit allergie. Als mama hoef je niet preventief alle koemelkproducten weg te laten uit de voeding

  • Daarnaast, als borstvoeding niet mogelijk is, kan de arts een hypoallergene zuigelingenvoeding voorschrijven. Dit is een zuigelingenvoeding op basis van koemelk waarbij de eiwitten deels afgebroken zijn. Hierdoor wordt het allergeen effect van de koemelk sterk verminderd en is de kans kleiner dat je zuigeling allergisch reageert. Er is geen invloed op andere vormen van allergie.

Wist je dat?

Paarden- of geitenmelk kan geen koemelkeiwit allergie voorkomen of behandelen. Er is een kans op kruisallergie, wat betekent dat je kind op die eiwitten ook zal reageren met een allergische reactie. Daarnaast is het belangrijk te weten dat de samenstelling van paardenmelk en van geitenmelk niet geschikt is voor baby's.

Symptomen

Veel verscheidene klachten zijn mogelijk en vaak gaat het om een combinatie ervan. Elk kind kan verschillend reageren:

  • maag-darmproblemen: diarree, braken, oprispingen, kolieken, verminderde eetlust, slecht groeien ...

  • huidreactie: huiduitslag, eczeem ...

  • luchtwegproblemen: hoesten, benauwdheid ...

Diagnose

De diagnose wordt pas gesteld bij weglaten van koemelkeiwitten en opnieuw invoeren van deze producten. Omdat dit kan leiden tot allergische reacties, die soms ernstig en fel kunnen zijn, hoort dit niet tot de preventieve setting. Daarvoor moet verwezen worden naar de behandelende arts.

De meeste baby's met koemelkeiwit allergie verdragen na enkele jaren wel koemelk.

Bij borstvoeding

Heeft een baby die borstvoeding krijgt last van krampen, braken, ontlastingsproblemen, groeivertraging, eczeem, ... dan kan dat een reactie zijn op de koemelkeiwitten uit de voeding van de moeder die via de moedermelk worden doorgegeven. Om dit vermoeden te bevestigen kan de moeder gedurende minstens 3 weken alle koemelk en koemelkproducten uit haar voeding weren.

De voeding wordt best aangevuld met calcium verrijkte (soja)producten of calciumtabletten.

Als je baby tijdens de periode waarin geen melkproducten worden gebruikt, minder last bleek te hebben, dan kan er sprake zijn van koemelkeiwit allergie.

Hoe lang de koemelkeiwitten moeten geweerd worden uit de voeding van de moeder, is individueel erg verschillend. Geleidelijk terug introduceren van koemelkeiwitten in de voeding van de moeder zal snel duidelijk maken of je baby opnieuw last krijgt, of niet.

Ga naar een diëtist

Als vast staat dat je baby baat heeft bij het weren van de koemelkeiwitten, is het aan te raden om een diëtist te consulteren. Deze geeft een overzicht geven van de te mijden en toegelaten voedingsmiddelen en bekijkt ook welke maatregelen mama kan nemen om geen voedingstekorten op te bouwen.