Meningokokken

Verplicht melden

Hersenvliesontsteking door meningokokken moet door de behandelende arts of betrokken microbioloog onmiddellijk gemeld worden aan departement Zorg, die vervolgens bepalen welke personen in de opvang dringend preventief behandeld moeten worden.

Wat is het?

 • Meningokokken veroorzaken een bacteriële hersenvliesontsteking
 • Meningokokken veroorzaken een ernstige vorm van hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Er bestaan verschillende types: meningokok type A, B, C, W en Y.
 • Een meningokokkeninfectie kan in de loop van enkele uren levensbedreigend zijn en begint meestal met een griepachtige toestand. Bij deze vorm komen huidbloedingen vaak voor (soms kleine rode puntjes tot grote rode vlekken), deze nemen snel in aantal en omvang toe, als teken van levensbedreigende situatie.
 • Vooral kinderen van 1 tot 5 jaar en jongvolwassenen worden erdoor getroffen.
 • De meeste mensen hebben voldoende weerstand tegen de ziekte. Een groot aantal mensen is drager van de bacterie zonder ziek te worden

Besmetting

De bacterie wordt overgedragen via:

 • druppeltjes in de lucht bij hoesten, niezen en praten
 • direct contact met snot of slijm van een besmette persoon

Vaccinatie

 • Het basisvaccinatieschema voorziet het meningokokken ACWY-vaccin op de leeftijd van 15 maanden.
 • Bescherming tegen meningokokken B is ook mogelijk door vaccinatie. Het meningokokken B-vaccin maakt geen deel uit van het basisvaccinatieschema en wordt niet bij Kind en Gezin toegediend. Indien je deze vaccinatie wenst voor je kind, bespreek je dit best met je behandelend arts. Het vaccin kost €87 en wordt niet terugbetaald.
 • Voor de vaccinaties die niet tot het vaccinatieschema behoren bestaan er terugbetalingsmodaliteiten. Informeer hierover bij je ziekenfonds

Verzorging en aanpak

 • Raadpleeg onmiddellijk een arts als je symptomen van hersenvliesontsteking opmerkt
 • Wees alert voor symptomen bij andere kinderen in de opvang
 • Waarschuw alle ouders als er een meningokokkeninfectie in de opvang is vastgesteld
 • Verdere stappen onderneem je in overleg met departement Zorg

Kan je kind naar de opvang komen?

Nee. Wanneer je kind voldoende hersteld is, kan het terug naar de opvang. Een ziekenhuisopname is in dit geval altijd nodig.