Virale hersenvliesontsteking

Wat is het?

  • Een virale hersenvliesontsteking kan veroorzaakt worden door verscheidene virussen
  • Een virale hersenvliesontsteking is minder ernstig dan een bacterie. Ze gaat meestal vanzelf over. Een behandeling is niet nodig

Besmetting

De wijze van besmetting is afhankelijk van het virus dat de infectie veroorzaakt. Veel virussen worden overgedragen via de lucht door hoesten en niezen, andere verspreiden zich via de ontlasting en een gebrek aan handhygiëne.

Verzorging en aanpak

  • Raadpleeg bij symptomen van hersenvliesontsteking altijd een arts
  • Zorg voor een goede algemene hygiëne
  • Was de handen op de correcte manier na toiletgebruik, na verluieren, na het bereiden of geven van eten en na hoesten en niezen

Kan je kind naar de opvang komen?

Dat hangt af van het virus dat de hersenvliesontsteking veroorzaakt. Vaak is je kind te ziek om naar de opvang te komen. Het duurt ook even vooraleer gekend is of het om een bacteriële dan wel om een virale hersenvliesontsteking gaat, en om welke vorm. Daarom kan je kind in eerste instantie niet naar de opvang.