Subsidie voor inclusieve opvang

De opvang krijgt van Kind en Gezin een subsidie als ze aantoont dat er voor de opvang van je kind een grotere ondersteuning of meer middelen nodig zijn. 
 

Hoe verloopt het?

  1. De opvang bezorgt aan Kind en Gezin (Opgroeien) een beschrijving van de extra ondersteuning en een attest van een professioneel deskundige over de specifieke zorgbehoefte van je kind. 
  2. Kind en Gezin beslist op basis hiervan of een subsidie toegekend wordt. Of er extra ondersteuning nodig is bepaalt of de opvang een subsidie krijgt, niet de diagnose of beperking van je kind. We behandelen deze informatie uiteraard vertrouwelijk
  3. De opvang krijgt de subsidie nadat ze heeft doorgegeven hoeveel dagen jouw kind werd opgevangen.
  4. De subsidie ondersteunt de opvang en wordt niet doorgegeven aan ouders.
     
Vragen over inclusieve kinderopvang?

•    Praat er over met Kind en Gezin of met andere zorgverleners: je arts, begeleidingsdiensten,...
•    Neem contact op met één van de 16 Centra Inclusieve Kinderopvang.