Waar vind ik inclusieve opvang?

Je kan aan een kinderopvang van keuze vragen of ze jouw kind wilt opvangen. Heel wat opvangvoorzieningen zijn bereid om kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op te vangen. Samen met de opvang kan je dan kijken of het mogelijk is voor hen om voor jouw kindje te zorgen.

Ga snel naar

  Bij de kinderopvang in je buurt

  Elk kind is welkom in de kinderopvang. Contacteer de opvang in je buurt

  Bespreek met de opvang of het loket welke ondersteuningsnoden je kind nodig heeft. Je kan dat eventueel samen met een vertrouwenspersoon, thuisbegeleider of hulpverlener bij de opvang bespreken.

  Via je gemeente

  Vraag ook na bij je gemeente. Vaak is er een Lokaal Loket Kinderopvang, een Huis van het Kind of een Lokaal Overleg waar je ook informatie kan krijgen.

  Via een centrum inclusieve kinderopvang

  Om opvang voor je kind met een specifieke ondersteuningsbehoefte te vinden, kan je ook terecht bij een Centrum inclusieve kinderopvang. Dit centrum vangt zelf kinderen op of brengt jou in contact met andere opvangvoorzieningen die inclusieve kinderopvang aanbieden. Zij kunnen hiervoor door het Centrum inclusieve kinderopvang ondersteund worden en subsidies krijgen.

  Hier vind je deze centra: