Waar vind ik inclusieve opvang?

Je kan aan een kinderopvang van keuze vragen of ze jouw kind wilt opvangen. Heel wat opvangvoorzieningen zijn bereid om kinderen met een specifieke zorgbehoefte op te vangen. Samen met de opvang kan je dan kijken of het mogelijk is voor hen om voor jouw kindje te zorgen. 

Ga snel naar

    Via een centrum inclusieve kinderopvang

    Om opvang voor je kind met een specifieke zorgbehoefte te vinden, kan je ook terecht bij een Centrum inclusieve kinderopvang. Dit centrum vangt zelf kinderen op of brengt jou in contact met andere opvangvoorzieningen die inclusieve kinderopvang aanbieden. Zij kunnen hiervoor door het Centrum inclusieve kinderopvang ondersteund worden en subsidies krijgen.

    Hier vind je deze centra: 

    Via je gemeente

    Vraag ook na bij je gemeente. Vaak is er een Loket Kinderopvang, een Huis van het Kind of een Lokaal Overleg waar je ook informatie kan krijgen.