Vrije prijs

Sommige kinderopvangdiensten bepalen zelf welke prijs ze vragen: bijvoorbeeld een vast bedrag per dag of per maand. Betaal je voor kinderopvang een prijs die niet afhangt van je inkomen? Dan krijg je een kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is één van de toeslagen van het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse Kinderbijslag.

Hoeveel krijg je?

  • 3,29 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang
  • de helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang
  • Is je kind minder lang dan 3 uur in de opvang, dan krijg je deze toeslag niet.

Hoe werkt het?

  1. De kinderopvang bezorgt maandelijks de aanwezigheden van je kind aan Kind en Gezin. Sommige kinderopvang werken hiervoor met Aaron, een onlinetoepassing waar je de opvanggegevens van jouw kind kan bekijken. 
  2. Kind en Gezin stuurt de aanwezigheden door naar je uitbetaler van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). 
  3. Je uitbetaler zorgt ervoor dat je het bedrag op jouw rekening krijgt.