Voor je schoolkind

In sommige opvang betaal je voor je schoolkind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling), in andere opvang een vrije prijs (de opvangt bepaalt zelf de prijs). Nog elders betaal je een prijs tussen een wettelijke minimum en maximum.

Schriftelijke afspraken

De informatie over de  prijs staat in het huishoudelijk reglement en in de schriftelijke overeenkomst. Je tekent de overeenkomst voor akkoord.

 • Wat houdt de prijs in?
 • Wat zijn mogelijke extra kosten?
 • Is er een inschrijvingsprijs of waarborg en wat is de eventuele terugbetaling?
 • Hoe betaal je?

 

Ga snel naar

  Inkomenstarief

  Inkomenstarief is een prijs op basis van je inkomen en gezinssamenstelling. Vraag hiervoor je attest inkomenstarief aan op Mijn Kind en Gezin en bezorg het aan je opvang voor de opvang start.

  Een prijs tussen een minimum en maximum

  De prijs ligt binnen wettelijke minima en maxima en hangt af van de dagen en uren waarop je kind naar de opvang gaat: 

  Verblijfsduur Prijs
   Voor en na schooltijd  Een door de opvang te bepalen bedrag per begonnen half uur
   Schoolvrije dag - minder dan 3 uur opvang Maximum 5,02 euro
   Schoolvrije dag - tussen 3 tot 6 uur opvang Maximum 7,57 euro
   Schoolvrije dag – 6 uur of langer opvang Maximum 15,11 euro
   Woensdagnamiddag Vrije keuze tussen één van deze tarieven

   

  De opvang kent kortingen toe:

  25 % korting wanneer meerdere van je kinderen op dezelfde dag naar de opvang gaan. Deze korting is cumuleerbaar met het sociaal tarief.

  Een sociaal tarief als jouw financiële situatie hiertoe aanleiding geeft.

  Een vrije prijs

  Sommige opvang bepaalt zelf de prijs die ze voor de opvang van je schoolkind vraagt, bijvoorbeeld een vaste prijs per uur of per dag.