Belastingsvermindering

Kinderopvang neemt soms een flinke hap uit je budget. Gelukkig kan je een deel terugkrijgen via de belastingen.
 

Ga snel naar

  Wist je dat?

  Vanaf het inkomstenjaar 2022 (aangifte 2023) is een attest verplicht om van de belastingvermindering te genieten. De belastingadministratie zal dit zoveel mogelijk zelf opnemen in de belastingaangifte. Als belastingplichtige moet je dan enkel goed controleren of de bedragen kloppen.

  Wie levert het fiscaal attest af?

  Het fiscaal attest is een verantwoordelijkheid van de organisator van de kinderopvang. Als een organisator geen fiscaal attest aflevert of als er fouten op staan, contacteer dan de kinderopvang om dit recht te zetten.

  Wie kan de kosten inbrengen?

  • Je moet beroepsinkomsten hebben.
  • Het kind moet ten laste zijn of de helft van het belastingvoordeel moet aan jou zijn toegekend. Meer weten over belastingen en co-ouderschap op de website van de FOD Financiën.

  Welke kosten?

  Je kan de kosten inbrengen die je in dat inkomstenjaar hebt betaald.
  De kosten voor december zullen vb. niet op het attest staan als je deze kosten pas in januari betaald hebt. Ze zullen dan op het attest van het volgende jaar staan.

  Deze kosten zijn niet aftrekbaar:

  • extra kosten
  • betaalde bedragen wanneer je kind niet aanwezig was in de opvang
    

  Hoeveel?

  Meer informatie over het bedrag dat je per kind kan inbrengen vind je terug via  Belastingvermindering voor de kosten voor kinderopvang | Vlaanderen.be

   

  Wat zijn de voorwaarden?

  Op de website van FOD Financiën vind je de info over alle voorwaarden.

  Je baby of peuter

  •    Voor de opvang van je baby of peuter is het belangrijk dat je opvang vanaf de eerste opvangdag een vergunning heeft.
  •    De opvang mag pas kinderen opvangen vanaf de dag dat hij een vergunning heeft. Pas vanaf dan kan je de kosten inbrengen
  •    Als de opvang je kind zonder vergunning opvangt, dan is hij in overtreding. Als een opvang wordt overgenomen, dan heeft de nieuwe organisator een eigen, nieuwe vergunning nodig. Zo kunnen we nagaan of hij aan de kwaliteitsnormen voldoet. Als de andere organisator al gestopt is en de nieuwe organisator nog geen vergunning heeft, dan mag hij geen kinderen opvangen en zijn de kosten niet aftrekbaar.
  •    Wij kunnen een vergunning niet met terugwerkende kracht toekennen. Je kan de kosten voor deze periode niet inbrengen.

  Je schoolkind

  Zodra de opvang van je schoolkind een vergunning, attest of erkenning van Kind en Gezin heeft, kan je de kosten aftrekken. 
  Dit kan voor de opvang van kinderen die jonger dan 14 jaar zijn (of jonger dan 21 voor kinderen met een zware handicap).

  Zieke kinderen

  De uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen zijn aftrekbaar.

  Wist je dat?

  De kosten van opvang waar Kind en Gezin niet voor bevoegd is, zijn soms ook aftrekbaar, bv. sommige sportkampen, speelpleinwerking, … Vraag dit na bij de organisator of bij FOD Financiën.

  Wat als de opvang je niet correct informeert?

  Ouders niet correct informeren kan als een misleidende handelspraktijk beschouwd worden. Je kan hierover klacht indienen bij de Algemene Directie Economische inspectie. Meer info op de website van FOD Economie.