Belastingsvermindering

Kinderopvang neemt soms een flinke hap uit je budget. Gelukkig kan je een deel terugkrijgen via de belastingen.
 

Wie kan de kosten inbrengen?

  • Je moet beroepsinkomsten hebben.
  • Het kind moet ten laste zijn of de helft van het belastingvoordeel moet aan jou zijn toegekend. Meer weten over belastingen en co-ouderschap op de website van de FOD Financiën.

Welke kosten?

Je kan de kosten inbrengen die je in dat inkomstenjaar hebt betaald.
De kosten voor december zullen vb. niet op het attest staan als je deze kosten pas in januari betaald hebt. Ze zullen dan op het attest van het volgende jaar staan.

Deze kosten zijn niet aftrekbaar:

  • extra kosten
  • betaalde bedragen wanneer je kind niet aanwezig was in de opvang
     

Hoeveel?

Vanaf het inkomstenjaar 2021 (aangifte in 2022) kan je maximaal 14 euro per opvangdag per kind inbrengen. (Inkomsten 2020, aangifte 2021: 13 euro). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd
De belastingvermindering bedraagt 45% van de uitgaven. Alleenstaande ouders krijgen maximaal 75% belastingvermindering, afhankelijk van hun inkomen.
 

Wat zijn de voorwaarden?

Op de website van FOD Financiën vind je de info over alle voorwaarden.

Je baby of peuter

•    Voor de opvang van je baby of peuter is het belangrijk dat je opvang vanaf de eerste opvangdag een vergunning heeft.
•    De opvang mag pas kinderen opvangen vanaf de dag dat hij een vergunning heeft. Pas vanaf dan kan je de kosten inbrengen
•    Als de opvang je kind zonder vergunning opvangt, dan is hij in overtreding. Als een opvang wordt overgenomen, dan heeft de nieuwe organisator een eigen, nieuwe vergunning nodig. Zo kunnen we nagaan of hij aan de kwaliteitsnormen voldoet. Als de andere organisator al gestopt is en de nieuwe organisator nog geen vergunning heeft, dan mag hij geen kinderen opvangen en zijn de kosten niet aftrekbaar.
•    Wij kunnen een vergunning niet met terugwerkende kracht toekennen. Je kan de kosten voor deze periode niet inbrengen.

Je schoolkind

Zodra de opvang van je schoolkind een vergunning, attest of erkenning van Kind en Gezin heeft, kan je de kosten aftrekken. 
Dit kan voor de opvang van kinderen die jonger dan 14 jaar zijn (of jonger dan 21 voor kinderen met een zware handicap).

Zieke kinderen

De uitgaven voor de professionele thuisopvang van zieke kinderen zijn aftrekbaar.

Wist je dat?

De kosten van opvang waar Kind en Gezin niet voor bevoegd is, zijn soms ook aftrekbaar, bv. sommige sportkampen, speelpleinwerking, … Vraag dit na bij de organisator of bij FOD Financiën.

Hoe kan je de opvangkosten bewijzen?

Ofwel met het fiscaal attest van je opvang

Kind en Gezin bezorgt dit fiscaal attest aan de opvang. Wij vullen de naam van de organisator in en de periode waarin hij een vergunning, attest of erkenning had.

De organisator vult de gegevens aan met:

  • de identificatiegegevens van jou en je kind
  • gegevens over het tarief, het aantal opvangdagen en het betaalde bedrag

Daarna bezorgt de organisator dit attest aan jou.

Ofwel met andere documenten

Kreeg je geen fiscaal attest of zijn de gegevens onjuist of onvolledig, dan kan je documenten gebruiken die de volgende zaken aantonen:

•    de echtheid en het bedrag van de uitgaven
•    de volledige identiteit of benaming van de organisator waaraan je de uitgaven voor de opvang betaald hebt
•    de naleving van de voorwaarden voor de aftrek van de uitgaven voor de opvang van kinderen 

Kind en Gezin kan jou als hulpmiddel een brief bezorgen, gericht aan de Administratie der Directe Belastingen. Daarin bevestigen we dat je opvang een vergunning, attest of erkenning had voor de betrokken periode. We vragen hen om de betaalde bedragen die je kan bewijzen in aanmerking te nemen voor fiscale aftrek. Neem hiervoor contact op met de Kind en Gezin-Lijn.

Wist je dat?

Vanaf het inkomstenjaar 2022 (aangifte 2023) is een attest verplicht om van de belastingvermindering te genieten. De belastingadministratie zal dit zoveel mogelijk zelf opnemen in de belastingaangifte. Als belastingplichtige moet je dan enkel goed controleren of de bedragen kloppen.

Wat als de opvang je niet correct informeert?

Ouders niet correct informeren kan als een misleidende handelspraktijk beschouwd worden. Je kan hierover klacht indienen bij de Algemene Directie Economische inspectie. Meer info op de website van FOD Economie.