Van Kind en Gezin naar CLB

Het CLB volgt voortaan de ontwikkeling van je kind op, net als de vaccinaties. Je kan er ook terecht met je opvoedingsvragen. Kind en Gezin bezorgt de gegevens van je kind aan het CLB. Zo zorgen we voor een vlotte overgang.

Ga snel naar

  Waarvoor dient het CLB?

  Je kan met je bezorgdheden of vragen bij het CLB terecht, bijvoorbeeld als je kind

  • niet goed hoort of ziet
  • te weinig, te veel of ongezond eet
  • zich trager ontwikkelt dan andere kinderen
  • concentratieproblemen heeft
  • overbeweeglijk is
  • gepest wordt
  • niet naar school wil
  • moeilijk gedrag vertoont
  • slecht slaapt

  Ook de leerkracht staat voor je klaar.
   

  Vertrouwelijk

  De CLB-medewerker bespreekt je vragen en problemen in vertrouwen. Het CLB werkt nauw samen met de school, maar is onafhankelijk. Je kan vragen dat de school bepaalde informatie van het CLB niet krijgt.

  Hoe werkt het CLB?

  • Het CLB ondersteunt ouders en scholen. Een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk assistenten staat voor je klaar.
  • Het kind krijgt een medisch onderzoek in de eerste en tweede kleuterklas, waar het de aanbevolen vaccinaties krijgt. Dat kan evengoed bij de huis- of kinderarts.
  • Het CLB werkt gratis.
    
  Hoe contacteer je het CLB?
  • via de leerkracht, de zorgleerkracht of de schooldirectie
  • wanneer de CLB-medewerker op school aanwezig is
  • telefonisch (de contactgegevens van het CLB krijg je bij de inschrijving).
  • via de website van Onderwijs Vlaanderen