Waar vind ik opvang voor mijn schoolkind?

Voor en na school kan je schoolgaand kind terecht in een buitenschoolse opvang. Dit kan op de school zelf zijn, op een andere opvanglocatie of bij een gezins- of groepsopvang. 

Ga snel naar

  Buitenschoolse opvang

  Voor en na school kan je kind terecht in een buitenschoolse opvang. In sommige gevallen bieden zij ook opvang aan op pedagogische studiedagen, schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.

  Meer info over buitenschoolse opvang in je buurt vind je bij de school of bij je gemeente.

  Wat kan ik verwachten van buitenschoolse opvang?

  Als je gebruikmaakt van buitenschoolse opvang, is het belangrijk dat jij en je kind zich goed voelen bij de opvang. Aarzel niet om vragen of twijfels met je opvang te bespreken.  

  Er is veel diversiteit in buitenschoolse opvang: heel wat scholen voorzien voor- en naschools opvang of toezicht. Er zijn ook vzw’s en lokale besturen die opvang voorzien. Er zijn geen algemene wettelijke vereisten voor buitenschoolse opvang. Wel hebben heel wat buitenschoolse opvanglocaties het 'kwaliteitslabel kleuteropvang' van Opgroeien. Een opvang die dit label heeft, moet aan specifieke vereisten voldoen rond de pedagogische kwaliteit, toegankelijkheid, voor de medewerkers …  

  Je vindt de opvang met een 'kwaliteitslabel kleuteropvang' terug via de zoek opvang.

  Jouw stad of gemeente maakt werk van een lokaal beleid buitenschoolse opvang en activiteiten

  Elke stad of gemeente heeft een eigen, uniek aanbod van buitenschoolse opvang en vrijetijdsactiviteiten. Het geeft kinderen de kans om te groeien en talenten te ontdekken. Voor jou als ouders maakt het de puzzel tussen werk, opleiding en gezin gemakkelijker. Maar toch worstelen heel wat ouders met deze combinatie: er is weinig plaats, de uren komen niet goed uit, je hebt geen overzicht van het aanbod … 

  Daarom moedigt de Vlaamse overheid alle lokale besturen aan om het plaatselijke aanbod van opvang en activiteiten beter af te stemmen op de noden van kinderen en gezinnen. Dit voor zowel voor- en na de schooluren, als in de vakantieperiodes. Zo kan de buitenschoolse opvang in je buurt bijvoorbeeld samenwerken met de lokale toneelvereniging op woensdagnamiddag. Of werkt het speelplein samen met de opvang, om de drukke en rustige momenten beter te verdelen. 

  Het lokaal bestuur heeft de regie in handen en stippelt met verschillende partners het lokaal beleid rond buitenschoolse opvang en activiteiten (BOA) uit. Er zijn vandaag veel lokale verschillen: in de ene gemeente is er misschien geen toneelvereniging, maar wel een badmintonclub, of net omgekeerd. Afhankelijk van het lokale aanbod en de noden van kinderen en gezinnen, krijgt dat nieuwe beleid vorm.  

  Jouw mening is ook van belang

  De stad of gemeente brengt verschillende partners rond de tafel: de opvang, de scholen, het jeugdwerk, de sportclub … en maakt samen met hen plannen op voor de toekomst.  

  Daarbij is de stem van kinderen en gezinnen erg van belang: jullie kunnen aangeven waar je nood aan hebt, waar je tevreden over bent, welke problemen je ervaart … Informeer je dus zeker bij het lokaal bestuur over de plannen en hoe ze inspraak van kinderen en gezinnen voorzien. 

   

  Gezinsopvang

  Soms vangt een gezinsopvang (ook wel onthaalouder genoemd) ook schoolkinderen op  Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider. Er zijn maximaal 8 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider, maar de opvang kan ook op een andere locatie gebeuren, bijvoorbeeld in een schoolgebouw.

  Als een gezinsopvang een kwaliteitslabel kleuteropvang of een vergunning van Kind en Gezin heeft, dan voldoet ze aan kwaliteitsvoorwaarden. In sommige gezinsopvang betaal je voor je schoolkind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen), in andere gezinsopvang een vaste prijs.

  Groepsopvang

  Soms vangt een groepsopvang schoolkinderen op, maar dit is eerder uitzonderlijk. Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders (ook wel 'kinderdagverblijf' of 'crèche' genoemd). Er zijn minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw.

  Als een groepsopvang een kwaliteitslabel kleuteropvang of een vergunning van Kind en Gezin heeft, dan voldoet ze aan kwaliteitsvoorwaarden. In sommige opvang betaal je voor je schoolkind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen), in andere opvang een vaste prijs.