Waar vind ik opvang voor mijn schoolkind?

Voor en na school kan je schoolgaand kind terecht in een buitenschoolse opvang. Dit kan op de school zelf zijn, op een andere opvanglocatie of bij een gezins- of groepsopvang. 

Ga snel naar

  Buitenschoolse opvang

  Voor en na school kan je kind terecht in een buitenschoolse opvang. In sommige gevallen bieden zij ook opvang aan op pedagogische studiedagen, schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties.

  Meer info over buitenschoolse opvang in je buurt vind je bij de school of bij je gemeente.

  De buitenschoolse opvang is volop in verandering. Jouw gemeente zorgt ervoor dat jouw schoolkind een leuke tijd kan beleven buiten te schooluren. Lees er meer over op deze minis-site: Buitenschoolse opvang en activiteiten | Opgroeien

  Bij buitenschoolse opvang betaal je een prijs tussen een wettelijk vastgelegde minima en maxima, meer informatie rond de kostprijs vind je bij je opvanginitiatief zelf.

  Gezinsopvang

  Soms vangt een gezinsopvang (ook wel onthaalouder genoemd) ook schoolkinderen op  Een gezinsopvang is een kleinschalige opvang met meestal 1 kinderbegeleider. Er zijn maximaal 8 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in de eigen woning van de kinderbegeleider, maar de opvang kan ook op een andere locatie gebeuren, bijvoorbeeld in een schoolgebouw.

  Als een gezinsopvang een attest van toezicht, erkenning of vergunning van Kind en Gezin heeft, dan voldoet ze aan kwaliteitsvoorwaarden. In sommige gezinsopvang betaal je voor je schoolkind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen), in andere gezinsopvang een vaste prijs.

  Groepsopvang

  Soms vangt een groepsopvang schoolkinderen op, maar dit is eerder uitzonderlijk. Een groepsopvang is een grotere opvang met meerdere kinderbegeleiders (ook wel 'kinderdagverblijf' of 'crèche' genoemd). Er zijn minimaal 9 kinderen tegelijkertijd aanwezig zijn. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw.

  Als een groepsopvang een attest van toezicht, erkenning of vergunning van Kind en Gezin heeft, dan voldoet ze aan kwaliteitsvoorwaarden. In sommige opvang betaal je voor je schoolkind inkomenstarief (een prijs op basis van je inkomen), in andere opvang een vaste prijs.