Basisbehoeften

Eten en drinken zijn levensnoodzakelijk, maar liefde en warmte net zo goed. We noemen dit de basisbehoeften:

  • lichamelijke behoeften: eten, drinken, beweging, slaap,...
  • behoefte aan affectie: knuffels, liefde, warmte,… Een kind wil niet alleen affectie krijgen, maar ook geven.
  • behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en continuïteit: de nood aan een min of meer voorspelbare omgeving. Een kind wil weten waar het aan toe is, wat de huisregels zijn, wat er kan en niet kan, kunnen rekenen op anderen,…
  • behoefte aan erkenning en bevestiging: een kind wil aanvaard en gewaardeerd worden, een ‘eigen plaatsje’ hebben in de groep, het gevoel hebben dat het iets betekent voor iemand,...
  • behoefte om zichzelf als kundig te ervaren: een kind wil het gevoel hebben zelf iets te kunnen, ervaren hoe het de grenzen van zijn mogelijkheden weet te verleggen, succes ervaren,…
  • behoefte aan zingeving en aan morele waarde: een kind wil zich een 'goed' mensje voelen, zich met de anderen en de wereld verbonden voelen,…