Hoe leer je je kind slim omgaan met risico's en gevaren?

Geleidelijk aan kan je een peuter op zijn of haar niveau confronteren met risico's die je voordien volledig afschermde omdat je peuter die nog niet kon inschatten.

Ga snel naar

  Stap voor stap omgaan met risico's

  Een baby kan nog geen risico’s inschatten. Het is logisch dat jij dat doet voor hem of haar en dat je alles wat gevaarlijk is bij je baby uit de buurt houdt.  

  Maar het is belangrijk dat een peuter geleidelijk aan leert omgaan met risico’s. Als je de omgeving van een peuter zo veilig mogelijk maakt, dan geef je hem of haar weinig kans om op ontdekking te gaan en zijn of haar  grenzen af te tasten. Terwijl dat net de manier is waarop kinderen leren omgaan met risico's.   

  Daarom raden we aan om de omgeving van je kind zo veilig als nodig te maken. Het wil zeggen dat je je omgeving laat mee evolueren met je kind en dat je je peuter ook de kans geeft om bepaalde risico’s zelf te ontdekken. Een peuter die bijvoorbeeld altijd gedragen wordt op de trap, leert niet zelfstandig de trap te gebruiken.  

  Daarnaast is het ook belangrijk om je kind te leren wat wel of niet kan. Een kind van 2 jaar begrijpt al veel. Gebruik korte zinnetjes en telkens dezelfde woorden.

  Tips om je peuter te leren omgaan met risico's

  1. Gebruik duidelijke en vaststaande regels en uitdrukkingen voor welbepaalde gevaren, bv. raak de hete soepkom niet aan, je kan je verbranden.
  2. Alles verbieden werkt remmend. Een verbod zonder uitleg helpt je kind niet verder. De kachel is heet, niet stout. Daarom moet je kind eraf blijven.
  3. Leer je kind stap voor stap en afhankelijk van zijn of haar mogelijkheden risico's te herkennen en er mee om te gaan. Laat je kind bijvoorbeeld werken met een schaar met ronde punten.
  4. Voorbeeldgedrag is belangrijk in de veiligheidsopvoeding. Tijdens zijn of haar leerproces bootst je kind gedrag na. Neem dus zelf steeds een veilige houding aan.

  Belang van risicovol spelen

  Risicovol spelen is onmisbaar voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen moeten de kans krijgen om de wereld en de bijhorende verantwoorde risico’s te exploreren.

  In een rijke, gevarieerde spelomgeving voelen ze zich uitgedaagd, gaan ze op ontdekkingstocht en bewegen ze zich op de grenzen van hun mogelijkheden.