Cytomegalovirus tijdens de zwangerschap

Cytomegalie (CMV) is een virusziekte die ontstaat door contact met afscheidingen van een besmet persoon (bv. bloed, speeksel, urine, tranen, vaginale secretie, sperma …). Zwangere vrouwen worden meestal besmet door intensief contact met een besmet kind. Vooral op plaatsen waar kleine kinderen samen leven en spelen (kinderopvang, kleuterklassen ...) is er een sterke verspreiding en overdracht van het virus. 

Gevaarlijk voor zwangere vrouwen en hun kind

Bij infectie tijdens de zwangerschap, bestaat er een kans dat de ongeboren baby wordt besmet. Voor de meeste kinderen heeft de infectie geen gevolgen. Soms kunnen gehoor- of gezichtsstoornissen, groeivertraging, mentale achterstand of diverse neurologische problemen optreden.

Als zwangere vrouw kan je nooit met zekerheid vermijden dat je het virus opdoet tijdens de zwangerschap, maar jij én je partner kunnen wel een aantal maatregelen nemen die het risico op besmetting verlagen.

Preventiemaatregelen thuis en bij sociale contacten met kinderen tot 6 jaar

Een kind dat op jonge leeftijd besmet wordt is zelf niet ziek maar is wel een onopgemerkte verspreider van het virus. Zwangere vrouwen én hun partner moeten de nodige voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij contact met lichaamsvochten van jonge kinderen. Vooral contact met speeksel en urine moet zoveel mogelijk vermeden worden. Als je al 1 of meerdere jonge kinderen in huis hebt, zal je dus extra voorzichtig moeten zijn.

  1. Was je handen zorgvuldig met water en zeep of ontsmet ze met handalcohol na contact met speeksel of urine (na verluiering, verzorging van je kind, schoonmaken potje, contact met vuile was van kleine kinderen ...) of draag beschermende handschoenen. 
  2. Geef jonge kinderen geen kusjes op de mond. Een kus op het hoofd of een knuffel geven kan wel.
  3. Neem geen gebruikte fopspeen in de mond.
  4. Neem geen door het kind gebruikt eetgerei in de mond (bv. lepel aflikken, uit zelfde beker drinken). Neem voor elk kind afzonderlijk eetgerei.
  5. Reinig geregeld speelgoed, werkbladen en andere oppervlakken die in contact komen met lichaamsvocht van jonge kinderen. 

Deze maatregelen gelden ook voor de partner. Het virus kan immers via kussen of vrijen doorgegeven worden aan elkaar.

Extra preventiemaatregelen, naast die voor de thuissituatie

  1. Strikte handhygiëne en andere hygiënische maatregelen.
  2. Gebruik wegwerphanddoekjes.
  3. Draag geen ringen, armbanden, uurwerken en kunstnagels.
  4. Maak werkoppervlakken (verzorgingskussen, werkoppervlak keuken ...) regelmatig schoon.

Kinderen besmet met het CMV-virus mogen naar de opvang komen.

Op de werkplek

Het opsporen van besmette kinderen of personeel is moeilijk en is ook niet nodig. Zwangere medewerksters moeten wel extra voorzichtig zijn en de hygiënemaatregelen toepassen. De arts van de arbeidsgeneeskundige dienst beslist over het al dan niet verwijderen van de werkvloer. Als zelfstandige overleg je best met je behandelend arts.