Hoe kan ik digitaal een verzoekschrift neerleggen bij de Familierechtbank?

Bij de Familierechtbank is het mogelijk om inleidende procedurestukken (verzoekschriften), stukkenbundels, conclusies en begeleidende brieven neer te leggen via e-Deposit.

BELANGRIJKE INFO

 • ALLE documenten moeten in pdf-formaat opgeladen worden!
 • Bij het neerleggen van een verzoekschrift dient er een bijdrage aan het fonds voor juridische tweedelijnsbijstand betaald worden.
  • Het rekeningnummer per rechtbank vindt u in dit overzicht.
  • Je doet dit best op voorhand, zo kan je bij het neerleggen van het verzoekschrift al een betalingsbewijs (in pdf-formaat) toevoegen aan het verzoekschrift. 
  • Vergeten? Geen nood. Je krijgt achteraf nog een vraag tot betaling toegestuurd van de FOD Financiën via ‘Mijn Burgerprofiel’, E-box, Doccle, etc. maar daar gaat dan weer wat extra tijd over.
 • Een voorbeeldverzoekschrift kan je hier downloaden. Je dient dit dus nog aan te passen zodat dit correct is voor jouw specifieke situatie.
 • Achteraan het verzoekschrift staat een lijstje met toe te voegen bijlagen. De meesten kunnen eenvoudig online aangevraagd worden via Mijn Burgerprofiel.


NEERLEGGING STAP VOOR STAP
Je kan je bij ‘e-Deposit’ aanmelden via e-ID (identiteitskaart + kaartlezer), Itsme, tokenkaart, …
Je krijgt dan een aantal zaken die u moet selecteren.

 • categorie: kies 'documenten in zaak'
 • hoedanigheid: kies 'burger'
 • actie: 'documenten neerleggen'
 • Klik op 'volgende'
  • Type instantie: kies 'rechtbank van eerste aanleg'
  • Locatie (en afdeling) van de instantie: selecteer de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg die bevoegd is voor jouw woonplaats
  • Rol/systeemnummer: geef '1970/70/B' in. Dit is een rolnummer voor het opstarten van een nieuw dossier.
  • Neerleggen van een: kies 'brief'. In de toekomst zou er mogelijk een aparte optie 'verzoekschrift' moeten bijkomen, maar voorlopig mag er dus de optie 'brief' gebruikt worden.
  • Klik op 'naar neerlegging'
   • Klik op 'bladeren' en kies de bestanden.
   • Klik op 'bevestigen'

Je kan deze info ook nalezen op deze pagina van de FOD Justitie.