Kan één e-mailadres gekoppeld worden aan meerdere profielen?

Neen.

Een digitale sleutel is uniek gekoppeld aan één profiel en één e-mailadres.
Een digitale sleutel of rijksregisternummer wordt uniek gekoppeld aan één portaalprofiel en één e-mailadres.