Wat als een minderjarige of een dronken ouder een kind uit de opvang komt ophalen?

Wat moet de opvang doen als een minderjarige of een dronken ouder een kind komt ophalen?

De opvang is verantwoordelijk voor de veiligheid van de opgevangen kinderen. Je moet handelen als elke andere voorzichtig handelende persoon. Dit betekent dat je de concrete situatie inschat: 

  • Ben je ervan overtuigd dat elke andere voorzichtige persoon het kind zou meegeven, dan doe je dat. 

  • Heb je twijfels over de veiligheid van het kind, dan ga je best samen met de ouder na of er geen andere oplossing mogelijk is. Bijvoorbeeld: 

    • Wanneer een zeer jong kind een ander kind afhaalt, nagaan of er geen andere volwassene is die het kind kan afhalen

    • Wanneer een ouder die het kind komt halen dronken is, maar nog aanspreekbaar, voorstellen om na een uurtje terug te komen of de partner verwittigen

  • Oordeel je dat er een gevaar is voor het kind, dan geef je het kind niet mee.

Tip: Neem de aanpak op in het huishoudelijk reglement. Dit is niet verplicht.