Hoe lang duurt het om een kind te adopteren?

Buitenlandse adoptie

De procedure bestaat uit een geschiktheidsprocedure in België en de adoptieprocedure in het buitenland.

  • De eerste fase van de geschiktheidsprocedure is de voorbereiding, een infosessie en de voorbereidingssessies. Voor de infosessie ontvang je een uitnodiging binnen 3 maanden na aanmelding. Voor de voorbereidingssessies hangt de wachttijd af van het aantal kandidaat-adoptieouders dat kan starten (zie ook instroombeheer). De kandidaten die in 2015 konden starten hebben 6 maanden tot een jaar gewacht om te kunnen starten.
  • Na de voorbereiding beveelt de familierechter een maatschappelijk onderzoek. Hoe lang het duurt voor deze opdracht wordt gegeven, is afhankelijk van rechtbank tot rechtbank. De geschiktheidsprocedure (rechtbank en maatschappelijk onderzoek) kan ruim 6 maanden in beslag nemen.
  • De ganse geschiktheidsprocedure duurt dus 1 tot 2 jaar.

De wachttijd bij de adoptiedienst hangt af van land tot land. Sommige landen hebben nog weinig nood aan adoptieouders waardoor het lang kan duren voor een kind geplaatst wordt. In andere landen zijn de voorwaarden voor adoptieouders zo streng dat er maar weinig mensen in aanmerking komen en hierdoor kan de wachttijd voor die landen korter zijn. De adoptiediensten hebben dit niet zelf in de hand.

Het kindprofiel is ook bepalend voor de wachttijd. De wachttijd voor een jong gezond kindje zal mogelijk heel wat langer zijn dan de wachttijd voor een kindje dat een vooraf vastgestelde specifieke ondersteuningsbehoefte heeft. Een dergelijke adoptie vraagt natuurlijk ook meer van adoptieouders. De gemiddelde duur van de volledige adoptieprocedure, van aanmelding tot aankomst van het adoptiekind, schommelt tussen 2 en 5 jaar. De gemiddelde wachttijd per land per jaar kan je terugvinden in de activiteitenverslagen van het VCA.

 

Binnenlandse adoptie

Er worden jaarlijks 20 tot 30 kinderen afgestaan voor adoptie. Er stellen zich jaarlijks 150 tot 200 mensen zich kandidaat als adoptieouder.

Lees de activiteitenverslagen van het Vlaams Centrum voor Adoptie.