Hoeveel mensen mogen er jaarlijks starten met de voorbereiding?

Dit wordt in het eerste kwartaal van elk jaar beslist. Ieder jaar mogen er minimaal 100 kandidaat-adoptieouders starten. Bijkomende kandidaten hangen af van:

  • Het aantal kinderen dat de afgelopen twee jaar is aangekomen.
  • Het gemiddeld percentage kandidaat-adoptanten dat de voorbije jaren de procedure niet afrondde met een geschiktheidsvonnis.
  • Evoluties in de landen van herkomst.

Het VCA kan ook steeds specifieke situaties in rekening brengen.

In 2015 konden 125 kandidaten starten met de voorbereiding of een duplicaat krijgen van hun voorbereidingsattest (tweede adopties).