Kunnen wij (als holebikoppel, alleenstaande, samenwonende) een interlandelijke adoptie realiseren?

  • België legt weinig voorwaarden op om te kunnen adopteren. Dit betekent dat voor België iedereen ouder dan 25 jaar kan adopteren, ongeacht de gezinssamenstelling. Voor de herkomstlanden ligt dit anders. De meeste herkomstlanden geven de voorkeur aan gehuwde heteroseksuele koppels (soms zelfs met een minimaal aantal jaren huwelijk). Dit betekent dat er voor holebikoppels, alleenstaande en samenwonende (hetero of andere) koppels minder mogelijkheden zijn.

  • Enkel Zuid-Afrika, Portugal en Colombia laten iedereen toe om te adopteren.

  • Voor samenwonende koppels is het verder bijna onmogelijk om samen te adopteren. Sommige landen laten wel toe dat één van beide partners adopteert als alleenstaande (vb. Portugal, zowel voor samenwonende mannenkoppels, vrouwenkoppels als heterokoppels).

  • Voor alleenstaande mannen zijn de mogelijkheden ook zeer beperkt. Als het mogelijk is, dan kunnen zij vaak enkel jongens adopteren. Dit is bijvoorbeeld het geval in Gambia en India. Andere landen laten het in theorie wel toe maar daar is het vaak onduidelijk of het in de praktijk ook kan zoals in Haïti. De herkomstlanden staan opener t.o.v. alleenstaande vrouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook adopteren uit Bulgarije en Honduras. In China en De Filipijnen kunnen ze terecht als ze openstaan voor moeilijkere kindprofielen (medisch problematiek of oudere kinderen).

  • Voor holebikoppels is adoptie uit Zuid-Afrika, Portugal en Colombia toegestaan.