Kunnen wij (als holebikoppel, alleenstaande, samenwonende) een interlandelijke adoptie realiseren?

  • België legt weinig voorwaarden op om te kunnen adopteren. Dit betekent dat voor België iedereen ouder dan 25 jaar kan adopteren, ongeacht de gezinssamenstelling. Voor de herkomstlanden ligt dit anders. De meeste herkomstlanden geven de voorkeur aan gehuwde heteroseksuele koppels (soms zelfs met een minimaal aantal jaren huwelijk). Dit betekent dat er voor holebikoppels, alleenstaande en samenwonende (hetero of andere) koppels minder mogelijkheden zijn.

  • Enkel Zuid-Afrika, dat momenteel in proeffase is, laat iedereen toe om te adopteren. Pas na afronding van de proeffase zullen er nieuwe contracten kunnen worden afgesloten.

  • Voor samenwonende koppels is het verder bijna onmogelijk om samen te adopteren. Sommige landen laten wel toe dat één van beide partners adopteert als alleenstaande (vb. Portugal, zowel voor samenwonende mannenkoppels, vrouwenkoppels als heterokoppels).

  • Voor alleenstaande mannen zijn de mogelijkheden ook zeer beperkt. Als het mogelijk is, dan kunnen zij vaak enkel jongens adopteren. Dit is bijvoorbeeld het geval in Oeganda, Gambia en India. Andere landen laten het in theorie wel toe maar daar is het vaak onduidelijk of het in de praktijk ook kan zoals in Vietnam en Haïti. De herkomstlanden staan opener t.o.v. alleenstaande vrouwen. Zij kunnen bijvoorbeeld ook adopteren uit Polen, Bulgarije en Honduras. In China en De Filipijnen kunnen ze terecht als ze openstaan voor moeilijkere kindprofielen (medisch problematiek of oudere kinderen).

  • Voor holebikoppels is het momenteel nog heel moeilijk om interlandelijk te adopteren. Zuid-Afrika is momenteel het enige kanaal waar adoptie door holebikoppels zou worden toegestaan. In de Verenigde Staten wordt adoptie door holebikoppels door sommige staten aanvaard maar er is nog geen kanaal geopend door een adoptiedienst, één onderzoek is wel lopend. Via zelfstandige adoptie is er één kanaal goedgekeurd in de VS. Andere landen die het zouden toelaten zijn Canada, Mexico en enkele staten in Brazilië. Voor Brazilië deed één van de adoptiediensten prospectie maar de kinderen waarvoor ouders gezocht worden in dit land hebben een zeer zware (traumatische) achtergrond waardoor de prospectie werd stopgezet.