Drie talen

Caroline en Patrick wonen in Brussel met hun zoontjes Luan (10) en Noah (7). Patrick is van Braziliaanse afkomst. Zijn moedertaal is Portugees en hij spreekt vlot Frans. Caroline is Belg. Ze spreekt Nederlands en Frans. Sinds de geboorte van hun kinderen spreken ze drie talen thuis: Frans, Nederlands en Portugees.

papa Patrick met zoon Noah

Patrick: "Ik ben van Braziliaanse afkomst. Ik verhuisde toen ik 14 jaar was naar België en ik ging naar een Franstalige school. Ik spreek vandaag vlot Frans maar ik beschouw Portugees als mijn moedertaal. Wij spreken vandaag drie talen in ons gezin. Ik spreek enkel Portugees met de kinderen, Caroline spreekt enkel Nederlands met hen en onderling spreken wij Frans."

Caroline: "Al tijdens de zwangerschap stelden wij ons de vraag welke talen wij zouden spreken met onze kinderen. Wij kozen voor wat ons de meest natuurlijke en efficiënte manier leek om met onze kinderen te communiceren. Luan en Noah zijn vandaag 10 en 7 jaar en spreken Nederlands en Portugees. Ze spreken beide talen goed en kennen er ook de grammatica van. Hun woordenschat in het Portugees is beperkter dan in het Nederlands. Dat is normaal omdat ze enkel met Patrick Portugees spreken in bepaalde situaties: thuis, op vakantie, tijdens het voorlezen,…"

Wij kozen voor wat ons de meest natuurlijke en efficiënte manier leek om met onze kinderen te communiceren.

Caroline

quote-mark

Patrick: "Luan en Noah gingen al heel vroeg naar de Nederlandstalige kinderopvang. Vandaag gaan ze naar een Nederlandstalige school en hebben ze Nederlandstalige vrienden. Het is geen verrassing dat hun kennis van het Nederlands uitgebreider en vollediger is dan van het Portugees."

Caroline: "De keuze voor een Nederlandstalige kinderopvang en school was een bewuste keuze. Wij vonden het belangrijk dat de kinderen minstens één taal vanaf het begin heel goed zouden leren spreken, lezen en schrijven. Wij kozen het voor het Nederlands."

Patrick: "Ze kunnen Portugees goed spreken en begrijpen de taal en dat is uiteindelijk wat wij voor ogen hadden toen wij onze keuze maakten. Daarnaast hebben ze ook wat kennis van het Frans. Ze kunnen de taal goed begrijpen maar zelf spreken in het Frans doen ze niet."

Kiezen voor verschillende talen?

Er zijn verschillen in de mate waarin Luan en Noah de verschillende talen gebruiken. Ook hoe ze de talen gebruiken, verschilt. De woordenschat in de verschillende talen is sterk verbonden aan situaties en mensen waarmee ze deze talen het meeste gebruiken.

De vaardigheden die ze hebben in Portugees, Nederlands en Frans verschillen van taal tot taal.

Dat is normaal. Het is, zoals bij Noah en Luan, het resultaat van bewuste keuzes die ouders maken in hun meertalige opvoeding én hoe het uiteindelijk verloopt in de dagelijkse realiteit.

Het kan helpen om al tijdens de zwangerschap na te denken over de meertalige opvoeding van je kind. In situaties waar meer dan twee talen aanwezig zijn het is extra belangrijk om elke taal een plek te geven.

Daarom is het goed om stil te staan bij vragen zoals:

  • Welke talen wil ik dat mijn kind leert?
  • Hoe goed wil ik dat hij die talen kent?
  • Wil ik dat mijn kind de talen goed kan spreken? Of is ook schrijven en lezen belangrijk?

Je bewust zijn van je wensen is de eerste stap in een meertalige opvoeding.